Mobiele menu

Inclusie en veiligheid

Projectomschrijving

Dit project richt zich op voorkomen van (hernieuwd) daderschap via inclusie. Het project richt zich primair op het vergroten van de handelingscompetentie van professionals die hiermee bezig zijn: PGA-coaches, klantmanagers ex-gedetineerden, accountmanagers werkgeversbenadering, cliëntbegeleiders in penitentiaire inrichtingen. Dit doen we via handelingsonderzoek, aan de hand van eigen doelen van professionals. Zij worden gevoed door cliëntervaringen, collega’s, werkgevers, deskundigen, goede voorbeelden, en door reflectiegesprekken met onderzoekers aan de hand van een conceptueel model. Professionals proberen handelingsalternatieven uit en leren van ervaringen. Het project levert kennis op over inclusie van ex-gedetineerden en risicogroepen, instrumenten voor professionals om hun vakmanschap zelfstandig te vergroten, en een train-de-trainer opleiding. Ook wordt een evaluatie van proces en aanpak gemaakt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project richt zich op voorkomen van (hernieuwd) daderschap via inclusie. Het project richt zich primair op het vergroten van de handelingscompetentie van professionals die hiermee bezig zijn: PGA-coaches, klantmanagers ex-gedetineerden, accountmanagers werkgeversbenadering, cliëntbegeleiders in penitentiaire inrichtingen. Dit doen we via handelingsonderzoek, aan de hand van eigen doelen van professionals. Zij worden gevoed door cliëntervaringen, collega’s, werkgevers, deskundigen, goede voorbeelden, en door reflectiegesprekken met onderzoekers aan de hand van een conceptueel model. Professionals proberen handelingsalternatieven uit en leren van ervaringen. Het project levert kennis op over inclusie van ex-gedetineerden en risicogroepen, instrumenten voor professionals om hun vakmanschap zelfstandig te vergroten, en een train-de-trainer opleiding. Ook wordt een evaluatie van proces en aanpak gemaakt.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110014
Looptijd: 47%
Looptijd: 47 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F.M. van Zon
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool