Mobiele menu

Innovatie in verzuimbegeleiding binnen sociaal werkbedrijven

Vraagstuk

Bij sociaal werkbedrijven zijn de verzuimcijfers hoog. Ook is de duur van het verzuim relatief lang en aan het toenemen. De urgentie om verzuim te verminderen is de laatste jaren sterk gegroeid, mede doordat deze focus naadloos aansluit bij de visie ‘de waarde van werk’ en de ontwikkeldoelstellingen van de sociaal werkbedrijven. Een gezonde en snelle werkhervatting is echter een complex proces, waar een groot beroep wordt gedaan op zelfregulering en (het vasthouden van) motivatie. Aangezien werknemers bij sociaal werkbedrijven vaak te maken hebben met een beperking is dit proces extra uitdagend.

Onderzoek

In dit project gaan ZINZIZ, SBCM, Muzus met vier sociaal werkbedrijven (Amfors, AM Match, Tiem en UW) een innovatieve blended methode voor verzuimbegeleiding ontwikkelen en toetsen. De focus ligt daarbij op het terugbrengen van langdurig verzuim binnen sociaal werkbedrijven, maar ook in andere organisaties. Deze blended methode bestaat uit periode van intensieve begeleiding en periodieke opvolging met e-learning, online intervisie en individuele coaching. Deze zijn geprotocolleerd en gericht op elementen van “willen” en “kunnen” uit het integratief gedragsmodel. De methode wordt vervolgens in de vier organisaties geïmplementeerd.  Daarbij wordt een proces- en effectevaluatie uitgevoerd.

Uitkomst

Met dit project wordt bijgedragen aan het terugdringen van langdurig verzuim binnen sociaal werkbedrijven en andere organisaties met veel laagopgeleide werknemers, door een kader van een blended methode van verzuimbegeleiding te ontwikkelen met en voor sociaal werkbedrijven. Daarbij wordt inzicht verkregen in de effecten van deze methode, alsook de werkzame elementen en de praktische toepasbaarheid ervan.

Verspreiding en implementatie

In dit project worden artikelen, rapportages en infographics met (tussentijdse) onderzoeksresultaten gepubliceerd en actief verspreid. Ook worden inspiratiesessies georganiseerd voor diverse betrokken stakeholders. Verder worden inspiratiedocumenten en filmpjes met impressies van de methode ontwikkeld. De methode en de implementatieleidraad worden gratis en zonder voorwaarden beschikbaar gesteld en aangeboden via de websites van alle betrokken organisaties.

Betrokken organisaties

ZINZIZ bv, AM Match, Cedris, de Amfors Groep, SBCM A&O-fonds SW, Muzus, Tiem, UW

Producten

Titel: Informatiefolder en informed consent voor taskforce en medewerkers
Titel: Online cursus
Link: https://poortwachter.ikkanwerken.nl/
Titel: Protocol "Medewerkers begeleiden 'Terug naar werk op jouw manier"
Titel: Trainingsprotocol "Medewerkers begeleiden 'Terug naar werk op jouw manier'"
Titel: Werkmap 'Terug naar werk op jouw manier'
Titel: Van hoofdpijndossier naar kans
Auteur: Stefanie de Cuba, Anne Wermers & Femke Bennenbroek
Magazine: SW-journaal
Begin- en eindpagina:
Link: https://zinziz.nl/2022/02/25/van-hoofdpijndossier-naar-kans/
Titel: Uitgewerkte Theory of Change

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010011
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.T.C. Bennenbroek
Verantwoordelijke organisatie:
ZINZIZ