Mobiele menu

Integraal werken aan een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Drie Overijsselse gemeenten (Losser, Wierden en Zwolle) werken aan een gezonde leefomgeving in een kwetsbare wijk in hun gemeente. Ze werken bijvoorbeeld aan een aantrekkelijke groene omgeving of de toegankelijkheid van openbare plekken. Ze willen inwoners hier graag bij betrekken, maar zijn zoekende hoe dit te doen. In dit onderzoek gaan we met bewoners en professionals leren wat hierbij werkt, voor wie, waarom en op welke manier. 

Doel

Het doel van dit project is om samen met inwoners en professionals kennis te ontwikkelen over hoe je de leefomgeving in kwetsbare wijken aanpakt om de gezondheid te verbeteren. We willen samen ontdekken wat werkt en wat het oplevert.

Aanpak/werkwijze

Om erachter te komen welke aanpak of verbeteringen verwerken, doen we een onderzoek in drie verschillende wijken. Op die manier kunnen we van elkaar leren. In elke wijken doen we interviews met bewoners, beleidsmakers en professionals. Ook organiseren we per wijk twee workshops om activiteiten te plannen en de verhalen van de wijk te delen. De exacte invulling van de activiteiten wordt bepaald samen met de bewoners. De geleerde lessen komen samen in verhalen over wat (niet) werkt in de wijk. Aan het einde van het project organiseren we een kennis- en inspiratiesessie voor alle gemeenten in Overijssel. Kennis en ervaring delen staan hierin centraal. 

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door een breed palet van organisaties uit de provincie, bestaande uit:

  • Provincie Overijssel
  • Gemeenten: Losser, Wierden en Zwolle
  • GGD’en: regio Twente en regio IJsselland
  • Wageningen University & Research, vakgroep Gezondheid en Maatschappij
  • Lokale partijen: Basisschool de Wegwijzer (Losser), Woningcorporatie Domijn (Losser) & burgerinitiatief De Groene Poort (Zwolle)
  • Bewoners uit de betrokken wijken

Binnen de projectgroep zitten experts op het gebied van gezondheid, beleid, de  leefomgeving, uitvoering en onderzoek. Door middel van bewonersparticipatie boeken we op meerdere manieren winst, namelijk voor het project, voor de maatschappij en voor bewoners zelf.

(verwachte) Resultaten

Het project levert onder andere direct bruikbare kennis op voor de wijken, praktische handvatten voor professionals en bewoners door verhalen uit elke wijk. Het project sluit aan bij landelijk, regionaal en lokaal beleid met aandacht voor een gezonde leefomgeving. Ook helpt het gemeenten bij een integrale aanpak. De gemeenten gebruiken verkregen kennis en ervaringen direct bij herinrichtingstrajecten. Dit project sluit aan bij kennisvragen uit de synthese Gezonde Leefomgeving in Kwetsbare Wijken. Theorie over samenwerking ontwikkelen we verder in een duurzaam model. Vernieuwend is dat de verhalen samen met bewoners worden gemaakt. Bewonersparticipatie staat centraal, waaronder actieve deelname aan onderzoek (burgerwetenschap). 

Kenmerken

Projectnummer:
11010012310004
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Henk Broekhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Twente