Mobiele menu

Integrated approach to healthcare for people with osteoarthritis: feasibility of a future efficiency study

Projectomschrijving

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg, specifiek voor mensen met artrose, komt steeds meer onder druk te staan. Dat komt doordat de prevalentie van artrose in Nederland zal verdubbelen naar 2.4 miljoen patiënten in 2040. Daarbij bezoeken patiënten met artrose veel verschillende zorgprofessionals waarbij de doelmatigheid van zorg sterk varieert. Integratie en personalisatie van zorg lijken de sleutel tot goede en toegankelijke zorg, maar ontbreken in de huidige praktijk. Het Beweeghuis biedt patiënten met artrose geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg, door samenwerking tussen patiënten en zorgprofessionals van diverse disciplines. Het Integraal Zorg Akkoord benoemt het Beweeghuis dan ook als een goed voorbeeld van passende zorg. In deze voorbereidende studie wordt gekeken 1) of de doelmatigheid van het Beweeghuis vergeleken kan worden met de standaard zorg door gebruik te maken van beschikbare zorgdata, en 2) welke data nog ontbreken om de vergelijking te kunnen maken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg, specifiek voor mensen met artrose, komt steeds meer onder druk te staan. Dat komt doordat de prevalentie van artrose in Nederland zal verdubbelen naar 2.4 miljoen patiënten in 2040. Daarbij Bovendien krijgenbezoeken patiënten met artrose zorg van veel verschillende zorgprofessionals waarbij de doelmatigheid van zorg sterk varieert. Het Integratie integreren en personalisatie personaliseren van zorg lijken de sleutelessentieel tot voor goede en toegankelijke zorg, maar ontbreken in de huidige praktijk. Het Beweeghuis biedt patiënten met artrose geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg, door samenwerking tussen patiënten en zorgprofessionals uit verschillende vakgebiedenvan diverse disciplines. Het Integraal Zorg Akkoord benoemt het Beweeghuis dan ook als een goed voorbeeld van passende zorg. In deze voorbereidende studie wordt gekeken 1) of de doelmatigheid van het Beweeghuis vergeleken kan worden met de standaard zorg door gebruik te maken van beschikbare zorgdata, en 2) welke data nog ontbreken om de vergelijking te kunnen maken.

Kenmerken

Projectnummer:
10390052210051
Looptijd: 34%
Looptijd: 34 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. T.A.E.J. Boymans MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University