Mobiele menu

InterGAIN: Interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen

Ondervoeding en sarcopenie komen vaak voor bij ouderen. Tegengaan van ondervoeding en sarcopenie is belangrijk vanwege de ernstige gevolgen voor gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van dit project is het bepalen van de meerwaarde van interprofessionele samenwerking tussen thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten in de aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie in relatie tot gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, werkplezier en kostenbeheersing. Met de voorgestelde interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie beogen we de persoonsgerichte zorg voor de ouderen te optimaliseren.

Werkwijze

We beschrijven resultaten bij ouderen en professionals, evenals generieke en regio-specifieke succes- en faalfactoren voor de interprofessionele eerstelijnssamenwerking en stellen direct implementeerbare adviezen op voor ouderen, professionals, beleidsmakers en financiers.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, Denktank 60+ Noord, Hogeschool van Amsterdam, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Radboudumc, Universitair Medisch Centrum Groningen en ZuidOostZorg.

Animatievideo InterGAIN

In deze korte animatievideo op Youtube wordt uitgelegd hoe InterGAIN werkt:

Afbeelding
Screenshot uit animatiefilm over project InterGAIN

Kenmerken

Projectnummer:
10270022120003
Looptijd: 52%
Looptijd: 52 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. Jager-Wittenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding

Multidisciplinaire samen-werking in de eerst lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.