Mobiele menu

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Projectomschrijving

In 2015 is de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) opgericht. Onderzoekers, de gemeente, praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en jeugd werken hierin samen. KeTJA deed onderzoek naar de kern in het werk van de Ouder- en Kindteams en het leren in deze organisatie. Met als resultaat handreikingen over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit, samenwerken met ketenpartners en gezinnen en over casuïstiekbespreking. In het kennisportaal gaven we via klein onderzoek en door bundeling van kennis antwoord op 33 vragen. Bijvoorbeeld over hoe samen te werken met informele partners; over definities van kwetsbaarheid of eigen regie. Het kennisportaal gaf ook een stem aan jongeren: over hun ervaringen 24-uurs opvang en bejegening. En aan ouders, over hoe zij hun kinderen helpen bij discriminatie. Resultaten zijn te vinden op www.ketja.nl. KeTJA gaat vanaf 2020 door als KeTJA-A, gericht op ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam-Amstelland.

Regio: Amsterdam

Producten

Titel: Ondersteuning jongeren
Auteur: Boendermaker, L., Goor, R. van & H. Jonkman (red).
Link: http://www.hva.nl/ondersteuningjongeren
Titel: http://neja.nl/kennisportaal
Auteur: KeTJA onderzoekers i.s.m. NEJA
Link: http://neja.nl/kennisportaal
Titel: SPRINT, Alles Kidzzz en 3x Groei
Auteur: Pauline Goense en Mirjam Walpot
Link: https://neja.nl/portaalvraag/1065-2/
Titel: Zelfregie bij ouders bij het maken van het perspectiefplan
Auteur: Marjolijn Distelbrink, Marlinda van der Hoff en Hèlen Heskes, m.m.v. Shira van Dongen
Link: https://neja.nl/portaalvraag/eigen-regie-bij-vraagverheldering/
Titel: Koploper KeTJA ondersteunt Ouder en Kindteams
Auteur: Zorgpact
Link: http://www.zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/koploper-ketja-ondersteunt-ouder-en-kindteams
Titel: KeTJA: ‘Meer dan leuke onderzoeksresultaten’
Auteur: Zorgpact
Link: https://zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/ketja-meer-dan-leuke-onderzoeksresultaten
Titel: Vraagverheldering bij Ouder- en Kindteams Amsterdam
Auteur: Claire Bernaards, Daphne Wind, Shira van Dongen en Leonieke Boendermaker, m.m.v. Trees Pels
Link: https://neja.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-Vraagverheldering.pdf
Titel: Wijkgerichte preventie in het wijkgerichte werken van Ouder- en Kindteams. Verkenning en advies.
Auteur: Trees Pels en Marjolijn Distelbrink
Link: https://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/marjolijn_distelbrink
Titel: Advies inrichting ondersteuningssysteem (basis-)trainingen Ouder- en kindteams Amsterdam
Auteur: Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber, Cécile Winkelman & Mariska van der Steege
Titel: Ouders ondersteunen bij de opvoeding
Auteur: Wilma Aarts, Leonieke Boendermaker en Marjolijn Distelbrink
Titel: Kwetsbaarheid in de context van een kansrijke start
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Asia Sarti
Link: https://neja.nl/portaalvraag/3055-2/
Titel: NEJA meerjarenprogramma 2019-2022
Auteur: Rena Eenshuistra (red.)
Titel: Wat werkt in de transitie van een onderwijs-zorgarrangement naar een (reguliere) vo school?
Auteur: Sanne Pronk, Carolien Veldkamp & Lynn van Schie, en Helen Heskes
Link: https://neja.nl/portaalvraag/transitie-onderwijs-zorgarrangement-naar-vo/
Titel: De rol van etniciteit in het handelen van professionals basiszorg jeugd-ggz.
Auteur: Burke, D., Gilsing, R., & Pels, T.
Link: https://www.kis.nl/rol-etniciteit-basiszorg-jeugd-ggz
Titel: Toename kinderen in de leeftijd 0-4 met een zorgbehoefte in Amsterdam
Auteur: Mirjam Gevers, Marjolijn Distelbrink en Asia Sarti
Link: https://neja.nl/portaalvraag/is-er-toename-van-zorgkinderen/
Titel: Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber en Trees Pels
Titel: Opgroeien in een instelling. Ervaringen van twaalf jongeren die in hun jeugd een periode in een instelling hebben gewoond
Auteur: Atze van den Bos
Link: https://neja.nl/portaalvraag/ervaringen-crisisopvang-jeugdigen-2/
Titel: Methodieken en werkwijzen om Marokkaanse vaders te bereiken met opvoedsteun.
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Link: https://neja.nl/portaalvraag/opvoedsteun-voor-marokkaanse-vaders/
Titel: Handreiking Casuïstiekbespreking in Ouder- en Kindteams
Auteur: Roel van Goor en Pauline Naber
Titel: Kennisatelier Kracht uit informele netwerken
Auteur: Ponzoni, E., Mehraz, A., en anderen
Link: https://st-raw.nl/kennisatelier-kracht-uit-informele-netwerken/
Titel: Samen werken en samen leren in casuïstiekbespreking
Auteur: Roel van Goor & Pauline Naber
Titel: Welke boodschappen geven Marokkaans-Nederlandse vaders over discriminatie en sociale ongelijkheid aan hun kinderen?
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Sherene Farag
Link: https://neja.nl/portaalvraag/marokkaans-nederlandse-vaders-over-discriminatie/
Titel: Bereik verrijkt. Aansluiten bij ouders.
Auteur: Lineke van Hal
Link: https://neja.nl/portaalvraag/verbeteren-oco-ondersteuning-ouders/
Titel: Versterken van eigen kracht van ouders en jeugdigen
Auteur: Lineke van Hal en Anna Jansma
Link: https://neja.nl/wp-content/uploads/2020/03/Versterken-van-eigen-kracht_def.pdf
Titel: Cultuursensitief vakmanschap: ken je eigen (voor)oordelen
Auteur: Camie van der Brug
Link: http://www.kis.nl/artikel/cultuur-sensitief-vakmanschap-ken-je-eigen-vooroordelen
Titel: Welke instrumenten zijn geschikt voor het versterken van steunstructuren tussen ouders?
Auteur: Marjolijn Distelbrink, Anna Jansma, Thijs Lindner
Link: https://neja.nl/portaalvraag/instrumenten-voor-steunstructuur-tussen-ouders/
Titel: Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg. Literatuurverkenning en raadpleging van jongeren
Auteur: Pauline Naber, Shira van Dongen en Nicky de Haan
Link: https://neja.nl/portaalvraag/eigen-regie-jongeren-en-okt/
Titel: Etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Link: https://neja.nl/portaalvraag/etnische-diversiteit/
Titel: Rots en water voor 6-9 jarigen?
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Minke Krijnen
Link: https://neja.nl/portaalvraag/rots-en-water-voor-6-9-jarigen/
Titel: Zorgleerlingen op weg naar praktijkonderwijs
Auteur: Desiree Weijers en Margriet Heim (Kohnstamm Instituut)
Link: https://neja.nl/portaalvraag/de-weg-naar-het-praktijkonderwijs/
Titel: Samenwerken met gezinnen en ketenpartners. Rol, taken en verwachtingen verhelderen.
Auteur: Helen Heskes
Link: https://neja.nl/nieuws/nieuwe-handreikingen-voor-professionals/
Titel: Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber en Trees Pels
Titel: Signalen van ouders van risico's voor kinderen
Auteur: Claudia van der Put, Germie van den Berg
Link: https://neja.nl/portaalvraag/signalen-bij-ouders-over-risicos-huiselijk-geweld/
Titel: Jongeren en wijkteams
Auteur: Marc van Dijk, Roel van Goor, Marion Matthijssen en Pauline Naber
Titel: Jeugd in armoede Kennis en handvatten voor docenten Social Work om het thema ‘jeugd en armoede’ te integreren in het onderwijs.
Auteur: Jodi Mak en Marleen Kruithof.
Link: https://neja.nl/portaalvraag/hulp-aan-kinderen-in-armoede/
Titel: notitie reflectiemodel IAG toegepast op werkwijze Ouder- en Kindteams Amsterdam
Auteur: Boendermaker, L. & Distelbrink, M.
Titel: Is grijsdenken aan te leren bij leerlingen in lagere onderwijssoorten?
Auteur: Inge Wissink (UvA)
Titel: Werken met culturele diversiteit. Handreiking voor professionals
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Wilma Aarts
Link: https://neja.nl/nieuws/nieuwe-handreikingen-voor-professionals/
Titel: Psychische problematiek 16-27 jarigen
Auteur: Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), m.m.v. Luqman Iqbal (Verwey-Jonker Instituut) en Josine Holdorp (NJI)
Link: https://neja.nl/portaalvraag/psychische-problematiek-16-27-jarigen/
Titel: Kracht van sport in de wijk
Auteur: Roel van Goor (redactie: Cees Vervoorn, Marije Deutekom en Vera Dekkers)
Titel: Oplossingsgerichte aanpak van obesitas
Auteur: Pauline Naber en Emran Riffi Acharki
Titel: Opvoeden in de multi-etnische samenleving
Auteur: Trees Pels (redactie: Carolien Gravesteijn en Monica Aartsma)
Titel: De weg naar het praktijkonderwijs
Auteur: Desirée Weijers en Margriet Heim
Link: https://www.kohnstamminstituut.nl/assets/ki969.pdf
Titel: Wijkteams jeugd
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Trees Pels (redactie: Ruben Fukkink en Ron Oostdam)
Titel: Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Trees Pels (redactie: Paul Smeyers, Stefan Ramaekers, Roel van Goor en Bruno Vanobbergen)
Titel: Wijkteams jeugd en gezin
Auteur: Roel van Goor en Pauline Naber (redactie: Loes Houweling, Willemieke de Jong, Hans de Deckere en Hester Viëtor)
Titel: Ouders steunen bij waardenopvoeding
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Inclusief werken in het Ouder- en Kindteam
Auteur: Trees Pels
Titel: Coach je Kind
Auteur: Wilma Aarts en Esmae Mahdi
Titel: Samenwerking met informele organisaties
Auteur: Elena Ponzoni
Titel: Hoe organiseer je inclusieve opvoedondersteuning?
Auteur: Marjolijn Distelbrink m.m.v. Sharifah Redan
Titel: Presentatie KeTJA/NEJA
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Germie van den Berg
Titel: Leren in de praktijk, lessen uit het primaire werkproces van OKT
Auteur: Leonieke Boendermaker (HvA) Jos Smeijer (OKT) Mieke van Heerebeek (Inholland)
Titel: Gezondheid, veerkracht, interprofessionaliteit: een poging tot ordening van de begrippen
Auteur: Roel van Goor
Titel: Kennisbundeling en opbouw binnen KeTJA, Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur: Wilma Aarts, Claire Bernaards, Marjolijn Distelbrink, Pauline Naber en Daphne Wind
Titel: Opvoeden tot verbinding.
Auteur: Trees Pels: Lezing Opvoeden tot verbinding. Jaarcongres Jeugdzorg, Culemborg, 05-10-2019
Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Cecile Winkelman
Titel: Onderzoek naar effectiviteit, bereik en toegankelijkheid van Triple P Tieners in de regio Amsterdam
Auteur: Shira van Dongen en Harrie Jonkman
Titel: Parent and youth support systems in the city: are they inclusive?
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Diversiteitgevoelig en inclusief werken in de zorg voor jeugd en gezin.
Auteur: Trees Pels
Titel: Sessie Cultuursensitieve jeugdhulp?Deel 2
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: KeTJA portaal
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Aansluiten bij alle gezinnen, ook migrantengezinnen
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur: Cecile Winkelman en Marjolijn Distelbrink
Titel: Opvoeddebatten en het ondersteunen van vaders
Auteur: Abdellah Mehraz
Titel: Samen werken en samen leren in Ouder- en Kindteams
Auteur: Roel van Goor en Pauline Naber i.s.m. Nathalie Hoogstad
Titel: Inclusief werken in het OKT
Auteur: Trees Pels
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fXReFCpQRx8&feature=youtu.be
Titel: Waarden en normen
Auteur: Berivan Hama Said
Titel: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Het gesprek is een brug. Opvoeding en opvoedondersteuning bij toegenomen pluriformiteit en polarisatie.
Auteur: Trees Pels
Titel: Interprofessionaliteit als thema: kansen voor opleiding en onderzoek
Auteur: Roel van Goor
Titel: Diversiteitsgevoelig werken in praktijk en onderzoek: een harde noot
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Reflectiebijeenkomst Kracht van ontmoeting
Auteur: Elena Ponzoni, Marjolijn Distelbrink, Wilma Aarts, e.a.
Titel: Voorlopige bevindingen: ondersteunen van ouders bij de opvoeding
Auteur: Leonieke Boendermaker, Claire Bernaards
Titel: Preventieve opvoedsteun en etnische diversiteit na de transitie
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Het gesprek is een brug: opvoeden tot verbinding
Auteur: Trees Pels
Titel: Omgaan met verschillende waarden in de opvoeding. Workshop KIS regio bijeenkomst Nijmegen
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Nadia Naciri (bindkracht 10)
Link: https://www.kis.nl/artikel/cultuursensitieve-jeugdhulp-en-opvoedondersteuning
Titel: Voorlopige resultaten vraagverheldering
Auteur: Leonieke Boendermaker, Claire Bernaards
Titel: Opvoeding en gezinsleven in (Afro-)Surinaamse gezinnen. Achtergronden, werking en invloeden van historisch gegroeide patronen op ouders en kinderen
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Link: https://neja.nl/portaalvraag/invloed-afro-surinaamse-gezinsstructuur-op-kinderen
Titel: Kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas
Auteur: Pauline Naber i.s.m. Hans Budde, Carine Ex, Roel van Goor, Mieke van Heerebeek, Emran Riffi Acharki & Daphne Wind
Titel: Verbinden praktijk, onderzoek en beleid: dat werkt!
Auteur: Germie van den Berg, Marjolijn Distelbrink
Titel: Wijkteams jeugd en gezin: ontwikkelen en leren in de praktijk
Auteur: Roel van Goor en Shira van Dongen
Titel: Waardenopvoeding in diversiteit. het begint met een gesprek. Een inkijkje.
Auteur: Marjolijn Distelbrink en Cecile Winkelman
Link: https://neja.nl/over-neja/conferentie19/std-conferentie-2019/
Titel: Kwetsbare jeugd, jeugdhulp in de wijk en sport: investeren in veerkrachtige gemeenschappen?
Auteur: Roel van Goor
Titel: Samen werken en samen leren in Ouder- en kindteams
Auteur: Nathalie Hoogstad, Roel van Goor & Pauline Naber
Titel: Diversiteit in het jeugddomein en waardenopvoeding
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Titel: Werkwijze bij kindermishandeling en huiselijk geweld
Auteur: Renske van der Gaag en Cees van Appeldoorn
Titel: Handreiking casuïstiekbespreking in ouder- en kindteams
Auteur: Roel van Goor & Pauline Naber
Titel: Handreiking voor ouder- en kindadviseurs bij het ondersteunen van ouders en kinderen in geval van een vechtscheiding
Auteur: Verwey-Jonker Instituut
Link: https://neja.nl/wp-content/uploads/2015/11/Handreiking-vechtscheiding-17.12.pdf
Titel: Is diversiteitsgevoelig werken belangrijk?
Auteur: Trees Pels
Link: https://neja.nl/portaalvraag/is-diversiteitsgevoelig-werken-belangrijk/
Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur: Marjolijn Distelbrink
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YDTxHQAjPgM
Titel: Film Kenniswerkplaats Transformatie jeugd Amsterdam
Auteur: KeTJA i.s.m. ZonMw (en Meinoud Sportel)
Link: http://neja.nl/publicaties/videos/ketja-informatieve-video/
Titel: Hoe bereik je ouders met een migratie-achtergrond?
Auteur: Raymond Pinas
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5VFEZmueixw
Titel: Wijkteams jeugd en gezin
Auteur: Roel van Goor en Pauline Naber
Magazine: Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Link: https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.475/
Titel: Toegankelijkheid van preventieve opvoedingsondersteuning
Auteur: Pauline Naber, Eva Smallegange en Shira van Dongen
Magazine: Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Link: https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.559/
Titel: Bejegening van jongeren 16-23 jaar door professionals: Theorie en Praktijk
Auteur: Marte Wiersma & Roel van Goor
Titel: Werken in wijkteams jeugd
Auteur: L. Boendermaker, M. Distelbrink, R. van Goor, T. Pels (red.)
Link: https://www.coutinho.nl/nl/werken-in-wijkteams-jeugd-9789046908129

Verslagen


Eindverslag

In 2015 is de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) opgericht. Onderzoekers, de gemeente, praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en jeugd werken hierin samen. KeTJA deed onderzoek naar de kern in het werk van de Ouder- en Kindteams en het leren in deze organisatie. Met als resultaat handreikingen over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit, samenwerken met ketenpartners en gezinnen en over casuïstiekbespreking. In het kennisportaal gaven we via klein onderzoek en door bundeling van kennis antwoord op 33 vragen. Bijvoorbeeld over hoe samen te werken met informele partners; over definities van kwetsbaarheid of eigen regie. Het kennisportaal gaf ook een stem aan jongeren: over hun ervaringen 24-uurs opvang en bejegening. En aan ouders, over hoe zij hun kinderen helpen bij discriminatie. Resultaten zijn te vinden op www.ketja.nl. KeTJA gaat vanaf 2020 door als KeTJA-A, gericht op ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam-Amstelland.

Samenvatting van de aanvraag

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is een voortzetting van de Kenniswerkplaats Tienplus i.s.m. het Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA ondersteunen direct het werk van de Ouder- en Kindteams en daarmee het veilig opgroeien en goed opvoeden van kinderen in Amsterdam. De kern van de kenniswerkplaats is een breed georiënteerde portaal functie voor praktijk, ouders, jeugdigen en vrijwilligers en beleid, in combinatie met twee specifieke ondersteuningsprojecten voor de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Bij het portaal worden ‘jeugdhulp breed’ vragen opgehaald bij Ouder- en Kindteams, gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming, Samen DOEN, (organisaties van) cliënten en vrijwilligers en migranten, en de gemeente. De vragen worden gekoppeld aan bestaande kennis en verrijkt met nieuwe praktijkkennis. De twee ondersteuningsprojecten richten zich op a) ondersteuning van de ontwikkeling van het werk van de Ouder- en Kindadviseurs (ondersteuning methodiekontwikkeling) en b) ondersteuning van het lerend systeem rondom de Ouder- en Kindteams, waaronder ook: vertaling van kennis naar het onderwijs. De keuze voor deze kernactiviteiten is gemaakt o.b.v. eerdere verkenningen voor en recente gesprekken met de gemeente Amsterdam, OKT Amsterdam en het Jeugdplatform. De activiteiten van KeTJA zijn gekoppeld aan een breder onderzoeksprogramma van de gemeente Amsterdam met kennispartners en praktijkorganisaties in Amsterdam: het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA en NEJA zijn opgenomen in de bestuurlijke transformatieagenda van de wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit van de gemeente Amsterdam. In uitwisseling van kennis met andere academische werkplaatsen en regio’s is voorzien.

Kenmerken

Projectnummer:
737200002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J. Distelbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut