Mobiele menu

Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor reguliere gesloten jeugdhulp

JeugdzorgPlus is een ‘laatste redmiddel’ voor jeugdigen met de meest complexe problematiek, als alle andere vormen van hulp niet blijken te helpen. Maar JeugdzorgPlus blijkt lang niet altijd het passende antwoord voor die ene, specifieke jongere. Eén van de laatste ontwikkelingen, is de ombouw van JeugdzorgPlus instellingen naar kleinschalige voorzieningen. Hierdoor moet er meer ruimte komen voor een individuele, specialistische aanpak op maat, met veel aandacht en zorg voor de jongeren. Op dit moment is onduidelijk welke kleinschalige initiatieven er zijn als alternatief voor jeugdzorgplus, hoe deze zijn vormgegeven en wat de werkzame elementen en knelpunten zijn. Daarmee ontbreekt ook de mogelijkheid om van elkaar te leren. In dit project worden kleinschalige voorzieningen JeugdzorgPlus in kaart gebracht, worden eerste ervaringen onderzocht en vergeleken. Een belangrijk doel is dat initiatieven leren van elkaar in een consortium, dat ook na het project blijft bestaan.

Kenmerken

Projectnummer:
727025001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.A. Mulder
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc