Mobiele menu

Rapportage

Samenvatting

Op dit moment worden door het hele land kleinschalige voorzieningen ontwikkeld een alternatief voor grotere groepen in reguliere jeugdzorgPlus instellingen. Het doel van dit project was drieledig: vaststellen wat onder een kleinschalige voorziening wordt verstaan (definitie); onderzoeken wat volgens jongeren, ouders en professionals werkzame elementen zijn in kleinschalige voorzieningen; een consortium starten met JeugdzorgPlusinstellingen en onderzoekers om gezamenlijk vanuit kennis de ontwikkeling van kleinschaligheid verder vorm te kunnen geven.  
De definitie, uit onderzoek en vastgesteld met de praktijk, geeft richting aan ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen in de toekomst. De gevonden werkzame elementen geven inzicht in de voordelen van kleinschaligheid. Door inzetten op een goede behandelrelatie tussen jongeren en begeleiders, actief betrekken van jongeren en ouders, een huiselijke sfeer en positief leefklimaat, kan zorg op maat worden geboden aan individuele jongeren. Als belangrijke aandachtspunten komen naar voren: stabiliteit van het team, nazorg en financiele haalbaarheid van kleinschalige voorzieningen. 

Lees de volledige rapportage 'Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor reguliere gesloten jeugdhulp'

Kenmerken

Projectnummer:
727025001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc