Mobiele menu

Knowledge synthesis for coronary microvascular disease: a gender-specific framework.

Aanleiding

Sinds enige jaren is het bekend dat ischemische hartziekten zich niet alleen uit in vernauwingen van de kransslagaderen, maar ook kan optreden in de kleine vaatjes van het hart, de microvaten. Microvasculair lijden is een aandoening die gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en komt vaker voor bij vrouwen. Op dit moment is er nog veel controverse hoe de diagnostiek naar deze aandoening moet plaatsvinden. Tevens is er onduidelijkheid over risicofactoren, behandeling en prognose van deze aandoening.

Doel

Het doel van dit project is het realiseren van een kennissynthese over microvasculair lijden in een sekse- en genderspecifiek kader.

Werkwijze

Voor deze kennissynthese zal enerzijds een systematisch literatuuronderzoek worden verricht waarbij de bestaande literatuur over dit onderwerp kritisch zal worden beoordeeld. Maar ook input van cardiovasculaire experts zal worden verwerkt waarbij specifiek zal worden ingegaan op de invloed van sekse en gender.

Verslagen


Eindverslag

Sinds enige jaren is het bekend dat ischemische hartziekten zich niet alleen uit in vernauwingen van de kransslagaderen, maar ook kan optreden in de kleine vaatjes van het hart, de microvaten. Microvasculair lijden is een aandoening die gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit.

Wij hebben in samenwerking met verschillende experts en clinici een kennissynthese uitgevoerd over deze aandoening, waarbij we de bestaande literatuurd kritisch hebben beoordeeld. Ook hebben we een enquête onder cardiologen verspreid om hun mening over CMD te peilen. Resultaten van dit project zal worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijk tijdschriften en wordt gebruikt voor het schrijven van een leidraad over CMD.

Dit project heeft als primaire doel om een overzicht en samenvatting te generen van de huidige wetenschappelijke bewijs die beschikbaar is over sekse verschillen in prevalentie, diagnostische kwaliteit, en prognose voor patiënten met coronaire microvasculaire disease (CMD).
Secundaire, zullen we de huidige opinie van cardiologen in Nederland over CMD en de huidige management ervan in de praktijk inventariseren.
De doelgroep van onze activiteiten zijn met name praktiserende en niet-praktiserende cardiologen, huisartsen en patiëntengroepen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
849100007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Kavousi
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC