Mobiele menu

KOPP/KOV in beeld: een onderzoeksproject dat maakt dat kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV), als zij dat willen, zich meer gezien en gehoord voelen op school en, indien nodig, makkelijker de weg vinden naar bestaande int

Onderzoek naar kinderen met een ouder met psychische/verslavingsproblemen (KOPP/KOV) richt zich vrijwel uitsluitend op het risico dat deze jongeren zelf lopen op mentale problemen - maar niet op hun behoeften. Doorstroom naar zorg verloopt moeizaam omdat de groep niet in beeld is.

Omdat een groot deel van de KOPP/KOV jongeren uiteindelijk zelf mentale problemen ontwikkelt (65 % voor hun 35e) is het zien en horen van deze doelgroep erg belangrijk. Leonie (jongere), in de uitvoerende rol, en Catharina (onderzoeker), in de coachende rol, willen met het project ‘KOPP/KOV in beeld’ positieve verandering brengen door bij de jongeren zelf op te halen waar zij behoefte aan hebben op school. En zij willen samen met medeleerlingen en de zorgcoördinator een product ontwikkelen voor alle KOPP/KOV jongeren. Hiermee wordt meteen directe maatschappelijke impact geleverd.

Het project vindt plaats in de regio Rijnmond waar vele contacten gelegd zijn met zorgprofessionals en doorontwikkelmogelijkheden zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230013
Looptijd: 54%
Looptijd: 54 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.A. Hartman
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen