Mobiele menu

Kwaliteitsstandaard Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) Verpleegkundige en Verzorgende

Verpleegkundigen en verzorgenden maken bepaalde medicijnen eerst klaar vóór het toedienen aan een patiënt, bijvoorbeeld in een infuus of injectie of door te malen. Dit heet 'Voor toediening gereed maken' (VTGM). Als dit proces niet goed gebeurt, heeft dit gevolgen voor de patiëntveiligheid. Nieuwe ontwikkelingen rondom VTGM en e-health maken een herziening van de bestaande richtlijnen  VTGM noodzakelijk.

Doel

Het ontwikkelen van een richtlijn VTGM met concrete handvatten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij het voor toediening gereedmaken van medicijnen.

Werkwijze

We hebben een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan zijn uitgangsvragen voor de richtlijn uitgewerkt.

Resultaat

Het project heeft een richtlijn Dubbele controle bij VTGM en een handreiking VTGM opgeleverd. De richtlijn geeft aanbevelingen over alternatieven voor de fysieke controle bij VTGM door een andere persoon. De handreiking bestaat uit:

  • Randvoorwaarden VTGM (voor management en apothekers)
  • VTGM Parenteralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij parenteralia
  • VTGM Oralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij oralia

Verslagen


Eindverslag

Verpleegkundigen en verzorgenden maken bepaalde medicijnen eerst klaar vóór het toedienen aan een patiënt, bijvoorbeeld in een infuus of injectie of door te malen. Dit heet 'Voor toediening gereed maken' (VTGM). Als dit proces niet goed gebeurt, heeft dit gevolgen voor de patiëntveiligheid. Nieuwe ontwikkelingen maken een herziening van de bestaande richtlijnen VTGM noodzakelijk.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een richtlijn VTGM met concrete handvatten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij het voor toediening gereedmaken van medicijnen.

Het project heeft een richtlijn ‘Dubbele controle bij VTGM’ en een handreiking ‘VTGM’ opgeleverd.
De richtlijn geeft aanbevelingen over alternatieven voor de fysieke controle bij VTGM door een andere persoon.
De handreiking heeft de onderdelen:
• Randvoorwaarden VTGM (voor management en apothekers)
• VTGM Parenteralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij parenteralia
• VTGM Oralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij oralia

Deze nieuwe richtlijn en handreiking vervangen de richtlijn 'VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen' uit 2009 en de Landelijke instructie 'VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen' uit 2008. Met de handreiking wordt tevens de Europese Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution practices in health care establishments for medicinal products for parenteral use in Nederland geïmplementeerd.

Kenmerken

Projectnummer:
516004023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. drs. M.H.J.M.G. Nelissen-Vrancken
Verantwoordelijke organisatie:
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.