Mobiele menu

Kwaliteitsstandaarden wijkverpleging (door)ontwikkelen, onderhouden, implementeren en evalueren (2022)

Beroepsvereniging V&VN ontwikkelt kwaliteitsstandaarden (richtlijnen) voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging. Het programma kent een cyclisch proces van knelpuntenanalyse, ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening.

ZonMw nodigt V&VN met een jaarlijkse subsidieoproep uit tot het indienen van een subsidieaanvraag gericht op de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en onderhoud van kwaliteitsstandaarden. Maximaal keer per jaar heeft V&VN de mogelijkheid om eventuele aanvullende actuele onderwerpen waar subsidie voor kan worden aangevraagd kenbaar te maken. Vervolgaanvragen gaan over deelprojecten, die nieuw zijn ten opzichte van de deelprojecten in eerdere subsidieaanvragen, of die in eerdere subsidieaanvragen nog niet in voldoende detail konden worden geduid. 

Doel

Het (door)ontwikkelen, onderhouden, implementeren en evalueren van kwaliteitsstandaarden voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor de wijkverpleging.

Werkwijze

V&VN hanteert een generieke en onderbouwde methodiek voor knelpuntenanalyses en de ontwikkeling van richtlijnen, implementatieactiviteiten en evaluatie. Deze is gebaseerd op (inter)nationale criteria en wetenschappelijke literatuur.

Verwacht resultaat

Knelpuntenanalyses

Inzicht in knelpunten in de V&V-zorg rondom 4 knelpuntenanalyses:

Aanbevelingen

Daarnaast formuleert V&VN aanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van:

  • Continentie
  • Osteoporose
  • Vervuilde huishoudens

Afgeleide producten en patiënteninformatie

Verder worden afgeleide producten en patiënteninformatie ontwikkeld, als vertaling richting toepassing voor 5 bestaande richtlijnen:

  • Decubitus
  • Smetten
  • Eenzaamheid onder ouderen
  • Mantelzorg
  • Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen

V&VN geeft hiermee uitvoering aan haar meerjarenplan kwaliteitsstandaarden 2021-2024.

Kenmerken

Projectnummer:
10110062110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. G.C. Rijninks
Verantwoordelijke organisatie:
V&VN
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.