Mobiele menu

V&VN Programmabureau Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging meerjarenplan 2021-2024

Projectomschrijving

Kwaliteitsstandaarden ondersteunen verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorg te kiezen. Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN) richt als vertegenwoordiger van de 3 beroepsgroepen het V&VN programmabureau kwaliteitsstandaarden in dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging. V&VN is initiatiefnemer en eigenaar van de opgeleverde producten.

Invoering, juiste toepassing en leren van de ervaringen

De ambitie van V&VN reikt verder dan alleen de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. V&VN ziet het ook als haar taak de beroepsgroepen te ondersteunen bij de invoering van de kwaliteitsstandaarden, bij de juiste toepassing ervan en het leren van de ervaringen. Daardoor creëren we een continu proces van leren en verbeteren.

Doel

In dit meerjarenplan geven we uitvoer aan de ambities en activiteiten van V&VN voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van kwaliteitsstandaarden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jaarlijks maken ongeveer 550.000 mensen die ouder worden of last hebben van een chronische aandoening, lichamelijke beperking of psychische stoornis gebruik van wijkverpleging. Door persoonlijke verzorging en verpleging thuis kunnen mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking. De zorg voor deze mensen wordt gegeven door zo’n 80.000 (wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen deze zorgprofessionals in het professioneel en onderbouwd uitoefenen van hun vak, helpen om de juiste zorgopties te kiezen samen met de patiënt en diens naasten en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met de voortzetting van het Programmabureau Kwaliteitsstandaarden geeft Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) invulling aan hoe de beroepsvereniging verder bouwt aan de professionalisering van de wijkverpleging via kwaliteitsstandaarden. De resultaten van het Programmabureau zijn bedoeld voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de wijkverpleging en voor hun cliënten. V&VN handelt hierbij vanuit haar missie: de beroepsgroepen in staat stellen hun beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen. Aansluitend bij onze visie reikt onze ambitie verder dan alleen de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. V&VN ziet het ook als haar taak de beroepsgroepen te ondersteunen bij de invoering van de kwaliteitsstandaarden, bij de juiste toepassing ervan en het leren van de ervaringen in de praktijk om daar vervolgens weer nieuwe vragen op te halen. Daardoor creëren we een continu proces van leren en verbeteren. Hierin betrekken we ook ontwikkelingen die het werken in de zorg direct beïnvloeden, zoals eHealth en technologie.

Kenmerken

Projectnummer:
10110052020001
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. G.C. Rijninks
Verantwoordelijke organisatie:
V&VN
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.