Mobiele menu

KWASA: KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van 2 goede voorbeelden palliatieve zorg

In de zorg voor mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is, moeten de waarden, wensen en behoeften van deze mensen heel serieus worden genomen om de zorg persoonlijk vorm te geven. In de zorg in verpleeghuizen en thuis is de manier waarop verzorgenden, verpleegkundigen, pastores, dominees en artsen samenwerken verschillend. Er zijn hulpmiddelen om alles wat patiënten en naasten nodig hebben van zorgverleners een plaats te geven in de samenwerking.

Doel

Ons project wil 2 goede voorbeelden integreren namelijk de Signaleringsbox voor verzorgenden en de methodiek Besluitvorming voor artsen en verpleegkundigen. Zodat zorgverleners bij mensen die in een verpleeghuis verblijven vragen, problemen, symptomen en zorgen sneller signaleren en analyseren en op basis van deze informatie keuzes maken in het aanbieden en verlenen van zorg.

De systematiek van de instrumenten helpt om duidelijkheid, rust en kwaliteit in de multidisciplinaire samenwerking te brengen. De verwachting is dat zorg daardoor beter en sneller passend vorm krijgt en dat daardoor onder- en overbehandeling kan worden voorkomen.

Aanpak/werkwijze

Met actieonderzoek hebben we het gebruik van de methode Palliatief Redeneren als hulpmiddel voor betere palliatieve zorg in het verpleeghuis en thuis onderzocht.

Resultaten

In interviews vertelden patiënten en naasten dat de zorg kan verbeteren als zorgverleners meer luisteren naar wat patiënten echt willen en juist ook echt niet willen. Mensen vertelden de onderzoekers dat het niet altijd gemakkelijk is om aandacht te vragen als het druk is en er te weinig personeel is. Daardoor stellen patiënten en naasten dan geen vragen en doen mensen zichzelf te kort. Samen met zorgteams hebben we een nieuwe manier van werken ontwikkeld om in een vaste vorm op vaste momenten aandacht te besteden aan wat de patiënt belangrijk vindt. We noemen die manier van werken de methode Palliatief Redeneren.

Door vanaf de start van de zorg aan patiënten te vragen wat hun lichamelijke problemen zijn, over welke dingen ze zich zorgen maken, of ze bedroefd, vergeetachtig, angstig of somber zijn maakt het zorgteam een persoonlijk verslag. Door iedere week dezelfde soort vragen te stellen en de antwoorden van patiënten in het zorgteam te bespreken, gaan zorgverleners de patiënt beter kennen en meer zorg op maat geven. Het zorgteam vraagt de patiënt wat de belangrijkste pijn en bezorgdheid is en zoeken daar de juiste zorg bij met bijvoorbeeld medicijnen, voeding, beweging, rust en gesprekken. Patiënten krijgen hierdoor meer het gevoel dat ze mogen zeggen en vragen wat ze willen omdat er met aandacht naar hen wordt geluisterd.

Omdat de zorgteams op dezelfde manier werken gaan zorgverleners de persoonlijke waarden en wensen beter in de dossiers opschrijven. Zo bieden ze de zorg anders in volgorde aan en is het gemakkelijker om samen met de patiënt en naasten te bespreken of de zorg tot minder pijn, bezorgdheid en meer rust en berusting leidt. Voor patiënten blijven er meer mogelijkheden om nog momenten te vinden om te genieten van het laatste deel van het leven.

Als alle verpleeghuizen en wijkteams de methode Palliatief Redeneren overnemen, verwachten we op basis van ons onderzoek dat de kwaliteit van leven in de laatste maanden van het leven verbetert. Ook wijst ons onderzoek uit dat de kans groter is dat patiënten en hun naasten in de laatste weken van het leven meer zorg krijgen zoals ze wensen. 

ZonMw en samenwerken en overdracht in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Goede samenwerking en overdracht tussen zorgverleners speelt daarbij een belangrijke rol.

Producten

Titel: Handleiding voorzitter
Titel: Handleiding USD
Titel: Patiënteninformatie USD
Titel: Informatiebrief KWASA basis
Titel: Patienten en Naastenraad Septet, mate van participatie
Titel: Lesmateriaal voor zorgverleners
Titel: Basis beschrijving Palliatief Redeneren
Titel: Implementatieadvies Palliatief Redeneren
Titel: Informatiebrieven Knelpuntenanalyse
Titel: Handleiding Palliatief Redeneren voor zorgverleners verpleeghuis en 1e lijn
Titel: Werkblad Palliatief Redeneren verpleeghuis en 1e lijn
Titel: Informatieposter deelnemende afdeling verpleeghuizen
Titel: Informatiebrieven actie-onderzoek
Titel: KWASA KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht
Titel: Informatiebrieven gidspanel
Titel: Informatiebrief Palliatief Redeneren patiënten en naasten
Titel: Informatiestandaard 1.0
Titel: Cliëntenraad
Titel: Informatiepresentatie deelnemende organisatie
Titel: Onco-overleg Julius Centrum posterpresentatie uitkomsten knelpuntenanalyse
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf, Ginette Hesselmaan, Saskia Teunissen
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 04
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA Knelpunten analyse: ervaren knelpunten van zorgverleners met betrekking tot signalering en besluitvorming in de palliatieve fase
Auteur: kochems, de Graaf, Hesselmann, Teunissen
Titel: Leerwerkplatform Hospicezorg presentatie uitkomsten knelpuntenanalyse
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 05
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 06
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 07
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA sympodium presentatie van resultaat naar beleid
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: Patiënten en Naastenraad Presentatie project voorstelling
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: Gidspanelbijeenkomst #2
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Gidspanelbijeenkomst #1
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Nieuwsbrief Stuurgroep
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: KWASA, kwaliteit van zorg, samenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase
Auteur: Kochems, De Graaf, Hesselmann, Teunissen
Titel: Primary care and nursing home teams' perceptions of symptom management and interdisciplinary collaboration in palliative care: a cross sectional survey study
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf , G.M. Hesselmann, S.C.C.M Teunissen
Titel: Interdisciplinary collaboration in nursing home teams: a generic qualitative design using observations
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf , G.M. Hesselmann, E. Blezer, S.C.C.M Teunissen
Titel: Patiënten en Naastenraad Septet, participatie eindproducten
Auteur: Katrin Kochems
Titel: EPZU presentatie uitkomsten pre-post survey studie
Auteur: Jasper van der Kemp, Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Research overleg EPZU
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 11
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 08
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 13
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Nieuwsbrief Stuurgroep
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: Nieuwsbrief mei 2019 KWASA
Auteur: Kochems, De Graaf
Titel: EPZU presentatie uitkomsten observatie studie
Auteur: Evi Blezer, Katrin Kochems
Titel: Patients’ and relatives’ experiences in symptom management in generalist palliative care a qualitative study
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf, G.M. Hesselmann, M.J.E. Ausems, S.C.C.M Teunissen
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 09
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Het effect van een interventie op symptoom management en interdisciplinaire samenwerking in de palliatieve zorg: een pre-post survey studie onder eerstelijns en verpleeghuisteams
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf, G.M. Hesselmann, J. van der Kemp, S.C.C.M. Teunissen
Titel: KWASA Knelpuntenanalyse: ervaren knelpunten van patienten en naasten met betrekking tot signalering en besluitvorming in de pallatieve fase
Auteur: Kochems, de Graaf, Hesselmann, Teunissen
Titel: Nieuwsbrief KWASA update nav COVID-19 maatregelen
Auteur: Kochems, De Graaf
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 10
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Doorontwikkeling en implementatie van een werkmethode voor het verbeteren van samenwerking tijdens symptoommanagement in de palliatieve fase: een actieonderzoek
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf, Ginette Hesselmann, Saskia Teunissen
Titel: Practice what you preach Het heilige huisje van de interdisciplinaire samenwerking
Auteur: Tom Lormans, Katrin Kochems, Saskia C.C.M. Teunissen, Everlien de Graaf
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Kick-off Stuurgroep bijeenkomst
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Onco-overleg Julius Centrum
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Kick-off Stuurgroep bijeenkomst Research overleg EPZU
Auteur: Katrin kochems
Titel: Nieuwsflits KWASA mei 2020
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf, Ginette Hesselmann, Saskia Teunissen
Titel: Bottlenecks in symptom management experienced by generalist palliative care providers a cross sectional survey study
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf, G.M. Hesselmann, M.J.E. Ausems, S.C.C.M Teunissen
Titel: Nieuwsflits Verbeterteams
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: Interdisciplinaire samenwerking in verpleeghuis teams: participerend observatie onderzoek
Auteur: Drs. Katrin Kochems, Dr. Everlien de Graaf, Drs. Ginette M. Hesselmann, Prof. Dr. Saskia C.C.M Teunissen
Titel: Nieuwsflits Verbeterteams
Auteur: Katrin Kochems, Everlien de Graaf
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 02
Auteur: Katrin Kochems
Titel: EPZU presentatie uitkomsten interview studie actie-onderzoek
Auteur: Suzanne van der Zoest, Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep Netwerk Palliatieve zorg Rivierengebied
Auteur: Katrin Kochems.Everlien de Graaf
Titel: Ervaringen van patiënten in de palliatieve fase met symptoomcontrole en communicatie in de eerstelijnszorg: een interview studie
Auteur: K. Kochems, E. de Graaf, G.M. Hesselmann, S.GM. van Zoest, S.C.C.M. Teunissen
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Research overleg EPZU
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Patiënten en Naastenraad Septet, participatie eindproducten
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Presentatie KWASA onderzoeksuitkomsten voor stuurgroep bijeenkomst
Auteur: Kochems, de Graaf, Teunissen
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 03
Auteur: Katrin Kochems
Titel: KWASA onderzoek KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase Stuurgroep bijeenkomst 12
Auteur: Katrin Kochems
Titel: Reflectiebijeenkomsten Cyclus 3 en Borging
Titel: Reflectiebijeenkomsten Cyclus 2 en Start Cyclus 3
Titel: Reflectiebijeenkomsten Cyclus 1 en Start Cyclus 2
Titel: Scholing Basis Verpleeghuis en 1e lijn
Titel: Cyclus 1 Startbijeenkomst
Titel: Scholing KWASA zorgverleners verpleeghuis
Titel: Scholing KWASA verpleeghuis versie 2
Titel: KWASA symposium maart 2020

Kenmerken

Projectnummer:
844001508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. S.C.C.M. teunissen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht