Mobiele menu

LEren van Geslaagd Ontslag (LEGO). Actieonderzoek naar het elders implementeren van lessen uit Safety 2 analyse van Geslaagd Ontslag.

Ontslag uit het ziekenhuis is risicovol voor patiënten. Ondanks nationale medische en verpleegkundige richtlijnen is het ontslagproces complex door de betrokkenheid van veel verschillende zorgverleners. Hierdoor ontvangen instellingen die de zorg overnemen na ziekenhuisopname niet altijd volledige en correcte ontslaginformatie, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt in gevaar kan komen.

Doel

Het doel van dit project is het genereren van wetenschappelijke kennis die algemeen toepasbaar is voor een ‘geslaagd ontslag’ op ziekenhuisafdelingen.

Werkwijze

In het voorgaande Safety-II-actieonderzoek Geslaagd Ontslag brachten we in kaart hoe de dagelijkse praktijk is op afdelingen waar het tijdig versturen van een compleet ontslagbericht succesvol verloopt. In dit Safety-II-actieonderzoek toetsen we of we de lessen die we daar leerden ook kunnen inbrengen op afdelingen waar het minder goed verloopt. We maken daarbij gebruik van een gecombineerde aanpak op basis van implementation science en realist evaluation.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210023
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.L.M. Zwart
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.