Mobiele menu

Geslaagd ontslag. Actieonderzoek naar tijdige, correcte, compacte en complete ontslagberichten bij de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar elders.

Bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis naar huis hoort direct een bericht met de belangrijkste feiten over de zorg van de patiënt mee te gaan naar de volgende verantwoordelijke zorgverlener. Dat gaat niet altijd goed.

Doel

Omdat zo’n ontslagbericht essentieel is voor goede en veilige patiëntenzorg werkten we in het Safety-II project 'Geslaagd Ontslag' aan verbeteren van dit zorgproces.

Werkwijze

Dat deden we door te kijken op afdelingen waar ontslagberichten wel op tijd en met de juiste informatie terechtkomen bij de zorgverlener die de zorg voor de patiënt overneemt. We observeerden in de praktijk en interviewden professionals en patiënten om de complexiteit van het ontslagproces in kaart te brengen en daarin ‘best practices’ te identificeren (FRAM analyse). Vervolgens onderzochten we de werkingsmechanismen achter deze best practices (realist analyse).

Resultaten

We vonden dat de best practicus werkten door:

  1. zorgprofessionals met elkaar te verbinden
  2. zorgprofessionals voor te bereiden op stappen later in het ontslagproces
  3. zorgprofessionals te ontlasten in de hoeveelheid informatie die ze moeten onthouden

Met deze werkingsmechanismen denken we in een vervolgstudie het ontslagproces te kunnen verbeteren op de afdelingen in het ziekenhuis waar nog ruimte is voor verbetering.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. L Schoonhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.