Mobiele menu

LetItFlow

Projectomschrijving

LetItFLOW: leert oudere verpleegkundigen omgaan met vernieuwingen

Oudere werknemers ervaren soms problemen bij de introductie van nieuwe apparaten, procedures of werkwijzen. Dat kan leiden tot een slechtere motivatie en een lagere arbeidsproductiviteit. In het geval van verpleegkundigen ontstaan daardoor mogelijk fouten die patiënten in gevaar brengen. Intelligente tools kunnen oudere werknemers helpen zich beter aan te passen in een dynamische werkomgeving.

Hoe het werkt

LetItFLOW begeleidt oudere verpleegkundigen bij hun dagelijkse taken en in nieuwe situaties, door via smartphone, tablet of smarthorloge instructieberichten door te geven. Deze berichten worden verrijkt met diverse multimedia- en interactietechnieken, zoals tekst, spraak, geluid, video en augmented reality. De tool houdt rekening met het profiel van de gebruiker (bijvoorbeeld cognitieve en fysieke beperkingen) en met specifieke wensen. Wie bijvoorbeeld liever met een smart-horloge werkt, heeft vooral korte spraakberichten nodig. Via een tablet kan een bericht worden aangevuld met andere multimedia-inhoud.

Wat het oplevert

Met slimme apparaten – zogeheten smart devices – gekoppeld aan moderne communicatietechnologie, helpt LetItFLOW oudere verpleegkundigen om hun werk langer goed te kunnen doen. Zij voelen zich zelfverzekerder en veiliger en tegelijk wordt de efficiëntie van hun werk verhoogd. Oudere volwassenen leren gemakkelijker op basis van ervaringen in de praktijk. LetItFLOW haakt hierop in door de kloof te overbruggen tussen de theorie (lees: de beoogde vernieuwingen in het werk) en de dagelijkse werkpraktijk.

Voor wie

Voor verpleegkundigen boven de 50 jaar, hun teams en de human resource-managers in de gezondheidszorg. Werknemers gebruiken de tool bij hun dagelijkse taken. Instructeurs begeleiden hen daarbij en zien erop toe dat verbeteringen daadwerkelijk landen in de werkpraktijk.

Verslagen


Eindverslag

Het project is nadrukkelijk gebaseerd op de inbreng van de potentiële eindgebruikers, een user-driven benadering. In aanvulling op gegevens die zijn verzameld door middel van deskresearch, werden twee focusgroepen uitgevoerd, in Spanje en Roemenië. Het verzamelen en analyseren van de behoeften van de gebruiker werd uitgevoerd voor beide gebruiker locaties de universitaire ziekenhuizen in Sevilla en in Boekarest. De definitie van use cases en scenario's voor de functionele eisen te melden en niet-functionele eisen zijn afgerond. Een methode om de samenwerking tussen de partners en het verzamelen van de informatie van eindgebruikers te vereenvoudigen werd gedefinieerd. We hebben de eerste lijn van functies die het meest interessant zijn voor eindgebruikers geïdentificeerd: begeleiding van de operators en alarmen en herinneringen voor de dagelijkse taken, het verbeteren van de leercurve voor nieuwe procedures en nieuwe apparatuur in het ziekenhuis. Het ontwerp voor de belangrijkste toepassingen LetApp, LetSim, LetTrain, LetCritical, die resp. algemene strekking, simulatie, training en alarm functionaliteit is gedefinieerd. Noldus heeft bijgedragen aan alle deliverables en is gestart met onderzoek aan en technische implementaties voor de prototypes voor inter-system datacommunicatie, fysiologische metingen en indoor tracking.

Samenvatting van de aanvraag

One of the problems older adults face at work is the adaptation to a changeable working environment, which comes from many factors: new computer and machine interfaces, new devices, new procedures and workflow, new business line and markets… An incorrect introduction of changes in the working environment can cause an improper assimilation of concepts, and it could cause demotivation and low productivity, especially in older employees. Furthermore, it can lead to user errors, which can put patients at risk. On the other hand, workflow technology has expanded substantially into the industry over the last year. Companies are embracing this technology as a means to improve operational efficiency, achieve safety goals, and positively influence the quality of their services. LetItFLOW combines these two challenges: Change management in companies and workflow technologies for elderly workers, being the general objective to facilitate the adaptation of older workers to changeable work environment by supporting them with real-time context aware tool for guiding them in daily tasks. This tool will have to types of users: - The instructors: the users that create the instructions and monitor the employee to guide the worker in their task (see scenario in section 3) - The employees or the instruction receivers: the employees themselves who benefit from the tools. In our case the employees are nurses.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320600003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Loke
Verantwoordelijke organisatie:
Noldus Information Technology BV