Mobiele menu

Linking-Zin

Het was nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past.

Doel

We brachten eerst diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart in 3 verschillende regio's in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg. Deze netwerken zijn: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden. Uiteindelijk ontwikkelden en evalueerden we samen met stakeholders uit de 3 regio’s een werkwijze, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.

Aanpak/werkwijze

Dit actieonderzoek was opgezet volgens het raamwerk van Stringer. Het omvatte 3 cycli: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestond uit 3 in elkaar overgaande fasen:

  1. Look/listen (dataverzameling en beschrijving)
  2. Think (analyse en interpretatie)
  3. Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt)

Elk van de 3 regio’s had een eigen onderzoekskoppel, waarin een actieonderzoeker en een co-onderzoeker vanuit de regionale stakeholders samenwerkten. Ook participeerden studenten van de hogeschool in het onderzoek.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Rotterdam werkte samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden. 

Resultaten

Uit onze interviews bleek dat de behoefte aan ondersteuning bij zingeving zeer divers is. Deze varieert van lotgenotengroepen en een luisterend oor, tot yogalessen en bemiddeling bij vrijwilligerswerk. Het aanbod aan ondersteuning is breed. De ‘matching’ van de vraag van de burger bij het aanbod is onvoldoende gebaseerd op zorgvuldige verkenning van de behoefte van de burger en eigen regie. Samenwerking tussen aanbieders daarbij stond nog in de kinderschoenen.

We verwerkten de kennis uit ons onderzoek in onder andere een artikel en podcasts. We maakten praktijkproducten (met handleiding en een training) om de behoefte aan ondersteuning beter te signaleren, te verkennen en te laten aansluiten bij diverse burgers, zodat zij passende zingevingsondersteuning kunnen bieden. Voor de overige stakeholders (zoals welzijns- en zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, huisartsen en vrijwilligers) is er kennis op een verbeterde werkwijze, samenwerking en verbinding van het aanbod.

Vervolg

Het project Linking-ZIn VIMP is een vervolg op dit project.

Afbeelding

Actieonderzoeker Susan Hupkens en projectleider Conny Bouwer vertellen over de uitkomsten van het onderzoek. ‘We willen het zo praktisch mogelijk houden. Geen wollige discussies, maar iets organiseren waar vrijwilligers echt iets aan hebben.’

> Lees het interview

Producten

Titel: Verkennen en aansluiten
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M. Schrier, N., Bouwers, C. Stael, A., de Koeijer, J., Metske, G., El Kadiri, S., Bakir, H.
Titel: Proeverij Linking-Zin: Behoeften aan ondersteuning, aanbod van ondersteuning, matching en samenwerking
Auteur: Marielle Hobbelen, Hasibe Bicer-Uslu, Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Lizette Littel-Baetens, Gilles Metske, Susan Hupkens, Marleen Goumans
Titel: Linking-Zin
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M., Schrier, N., Bouwers, C. Stael, A.
Titel: Linking-Zin
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: Inspiratiewandeling: Zin in je werk - Zin in je leven
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: codering Linking Zin_behoefte aanbod aansluiting zingeving in thuissituatie
Auteur: Hupkens, Susan; Hobbelen, Marielle; Linden, van der, Katja; Littel-Baetens, Lizette; Goumans, Marleen
Link: https://doi.org/10.34894/EBIN7M
Titel: Infographic de Regio in kaart (met handleiding op achterzijde)
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: Op zoek naar zin bij stress (kaartenset inclusief handleiding waarin een workshop Aandacht voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek)
Auteur: Marielle Hobbelen, Susan Hupkens , Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marleen Goumans
Titel: Kompas voor troost en verdieping voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (en handleiding)
Auteur: Lizette Littel-Baetens Gilles Metske, Conny Bouwers, Piet Barendregt, Susan Hupkens, Katja van der Linden, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Zinpraatkaart (met handleiding)
Auteur: Katja van de Linden, Joke de Koeijer, Susan Hupkens, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Zinvinder (animatie en infographic met handleiding)
Auteur: Susan Hupkens, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Link: https://youtu.be/36vZyUoHejs
Titel: Echt luisteren leidt tot maatwerk
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Link: https://gerontijdschrift.nl/readlists/nr-4-december-2021/
Titel: Factsheet over behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning Regio Rotterdam en omstreken
Auteur: Marielle Hobbelen, Hasibe Bicer-Uslu, Susan Hupkens, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marleen Goumans
Titel: Factsheet: behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning van inwoners in de Regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Tholen
Auteur: Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Lizette Littel-Baetens, Susan Hupkens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Factsheet: behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning van inwoners in de Regio Zuid-Hollandse eilanden
Auteur: Lizette Littel-Baetens, Gilles Metske, Katja van der Linden, Susan Hupkens, Mariëlle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Verkennen en aansluiten, podcastserie
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Link: https://open.spotify.com/show/1fWBpz8JVi7njCZ6BD4X5r?si=34b2962778ab4885
Titel: Aandacht voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek
Auteur: Marielle Hobbelen, Susan Hupkens, Marleen Goumans, Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Lizette Littel-Baetens, Katja van der Linden
Titel: Signaleren behoefte zingevingsondersteuning en matching vraag en aanbod bij 50+ en mensen in de palliatieve fase en hun naasten in de thuissituatie
Auteur: Madeleine Timmermans, Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Susan Hupkens, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Linking-Zin, Resultaten
Auteur: Susan Hupkens, Marleen Goumans, Ilona van der Lee, Kübra Sakarya-Aydin
Link: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S.H.A. Hupkens
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.