Mobiele menu

VIMP Linking-Zin

Hulpverleners vinden het soms moeilijk om zingevingsbehoeften op een open manier te bevragen. Mede daardoor sluit gegeven ondersteuning bij zingevingsproblemen soms niet goed aan bij behoeften van mensen. Hulpverleners van mensen met armoedeproblematiek komen onvoldoende aan zingevingthema’s toe.

Doel

We willen onze eindproducten en kennis uit het Linking-Zin actieonderzoek verder in de praktijk verspreiden en implementeren. Zodat professionals in zorg en welzijn en vrijwilligers deze hulpmiddelen tot hun beschikking hebben om zingeving te integreren in hun (professionele) activiteiten. Uiteindelijk doel is dat ouderen en mensen met armoedeproblematiek hierdoor meer gelegenheid ervaren om over zingeving te denken en te praten.

Aanpak/werkwijze

In het voorgaande project Linking-Zin zijn hulpmiddelen gemaakt om het gesprek over zingeving aan te gaan:

  1. de Zinpraatkaart, een hulpmiddel om laagdrempelig in gesprek te gaan over zingeving
  2. de Zinvinder, bestaat uit een animatie en infographic die meer inzicht bieden in de verschillende manieren waarop mensen zin vinden in hun leven en kan helpen in de ondersteuning daarbij
  3. de Kaartenset Op zoek naar Zin bij Stress (KaZiS), een kaartenset om sensitief te worden voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek en het gesprek met hen aan te gaan.

In dit project gaan we deze 3 producten verder in de praktijk verspreiden en implementeren samen met organisaties die graag met de hulpmiddelen willen werken. Dit doen we voor en met ouderen en mensen met armoedeproblematiek. 2 werkgroepen (armoede en ouderen) gaan in de praktijk aan de slag met de hulpmiddelen en zoeken vooral naar succesfactoren voor implementatie (waarderend werken). In de werkgroepen nemen professionals in zorg en welzijn, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, en ervaringsdeskundigen deel.

Samenwerkingspartners

We werken samen met 3 Centra voor Levensvragen in de regio’s ‘Zuid-Hollandse Eilanden’, ‘Rotterdam & Omstreken’ en ‘West-Brabant en Zeeland’, met een aantal organisaties in zorg en welzijn en met zelforganisaties in deze regio’s.

Verwachte resultaten

Door gebruik van de hulpmiddelen hebben ouderen en mensen met armoedeproblematiek meer gelegenheid om over zingeving te denken en te praten. Professionals en vrijwilligers kunnen met de hulpmiddelen werken. Het project levert ook kennis op over het implementatieproces. Deze kennis wordt gecombineerd in een overkoepelend project. 

Vervolg

Dit is een vervolgproject van Linking-Zin.

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320002
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.H.A. Hupkens PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.