Mobiele menu

Long-COVID and vaccination in RECoVERED

Projectomschrijving

Na het doormaken van een SARS-CoV-2 virusinfectie blijft een aanzienlijk deel van de mensen klachten houden, zogenaamde ‘long COVID’. De oorzaak van deze langdurige klachten is nog onduidelijk, maar zou te maken kunnen hebben met een ontregeld afweersysteem. Dit heeft geleid tot de gedachte dat vaccinatie van mensen met klachten van long COVID deze symptomen zou kunnen verlichten door het ontregelde afweersysteem weer op het goede spoor te zetten. In dit project wordt bekeken of dit inderdaad zo is.

Doel

Het onderzoeken of ‘long COVID’ klachten te maken kunnen hebben met een ontregeld afweersysteem en het effect van vaccinatie hierop.

Achtergrond

Na het doormaken van een infectie met het SARS-CoV-2 virus houdt een aanzienlijk deel van de mensen aanhoudende klachten. Dit wordt long COVID genoemd indien de klachten langer dan 3 maanden aanhouden. Long COVID vormt een aanzienlijke belasting voor het individuele welzijn en kwaliteit van leven. Tevens zal het naar verwachting grote economische gevolgen hebben als gevolg van gezondheid gerelateerde kosten en een verminderde arbeidsgeschiktheid.

Momenteel is het nog onduidelijk wat de oorzaak van deze langdurige klachten is. Mogelijk zijn de klachten het gevolg van achterblijvende virusdeeltjes wat leidt tot een chronische ontstekingsreactie, of van een afwijkende immuunreactie waarbij antilichamen worden aangemaakt die reageren op lichaamseigen weefsel.

Het vaccineren van mensen met long-COVID zou ertoe kunnen leiden dat het ontregelde afweersysteem weer op het goed spoor gezet wordt. Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van long COVID en welk effect vaccinatie hierop heeft. Dit is van belang voor het vaccinatiebeleid, en wellicht ook andere interventies ter voorkoming of behandeling van long COVID.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt gedaan bij een grote groep COVID-19-patiënten die al langdurig gevolgd wordt in een lopende cohortstudie (RECoVERED). Van de deelnemers aan de studie werden 175 mensen gevaccineerd waarvan de helft op het moment van vaccineren long COVID-klachten had. In deze groep wordt nauwkeurig naar de eigenschappen van de afweerreactie gekeken in relatie tot de aard en duur van long COVID-klachten. Ook wordt onderzocht of en welke invloed vaccinatie hierop heeft.

Uitvoerende partijen

Amsterdam UMC en GGD Amsterdam.

Context

Dit is een van de onderzoeken naar long COVID, die ZonMw heeft gefinancierd. Long COVID-klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan drie maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via covid19@zonmw.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

After the resolution of acute SARS-CoV-2 infection a substantial proportion of seroconvalescent individuals experience persistent symptoms, referred to as long-COVID. The underlying causes of long-COVID are unclear at present. It is being postulated that either persistent viral presence and concomitant activation of the immune system map play a role. Alternatively, long-COVID might result from immune activation and aberrant immune responses during the acute phase, including the generation of auto-reactive antibodies. It has been speculated that vaccination of seroconvalescent individuals might alleviate long-COVID symptoms by “redirecting” these potentially aberrant immune responses. We aim to address these hypotheses in the RECoVERED study, an ongoing prospective cohort study of >300 individuals with SARS-COV-2 infection at a range of disease severities of whom a substantial proportion developed long-COVID symptoms. Of the study participants, 175 individuals received two vaccinations with an mRNA COVID-19 vaccine, half of whom had long-COVID symptoms at the time of vaccination. In the proposed study we will longitudinally assess viral persistence, inflammation markers, host gene expression profiles and adaptive immune responses in relation to the occurrence of long-covid. Next, the effect of vaccination on these parameters will be determined in relation to resolution of long-COVID symptoms during follow-up. The high prevalence of long-COVID poses a significant burden on individual well-being and quality of life, and can be expected to have major economic consequences due to healthcare-related costs and insufficient work ability. The data generated in our study will provide a granular insight into potential clinical and biomedical factors involved in development of long-COVID and whether and how these are affected by vaccination. These insights may inform vaccine policy and strategies as well as potential other interventions to prevent or manage long-COVID.

Kenmerken

Projectnummer:
10430072110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G.J. de Bree
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC