Mobiele menu

RECoVERED

In de RECoVERED studie worden bijna 350 patiënten met milde tot ernstige Covid-19 langdurig gevolgd om beter te begrijpen hoe de afweer tegen het virus zich ontwikkelt en reageert op vaccinatie na infectie, wat het risico is op langdurige klachten (‘long covid’), welke klachten dit zijn en waarom deze ontstaan. Bevindingen tot dusver laten zien dat, vanwege opgebouwde immuniteit na infectie, een éénmalige vaccinatie al een uitstekende antilichaam respons teweegbrengt, zelfs beter dan na 2 vaccinaties zonder een voorafgaande infectie. Verder is duidelijk geworden dat langdurige klachten, met name vermoeidheid en kortademigheid, na doormaken van Covid-19 veel voorkomen, zelfs na milde infecties, maar dat het risico hierop groter is naarmate de infectie ernstiger was. Momenteel wordt met behulp van verzamelde gegevens en bloedmonsters uitgebreid gezocht naar mogelijke oorzaken van ‘long covid’ klachten. Resultaten hiervan zullen ons hopelijk in staat stellen om de langdurige gevolgen van COVID-19 beter te bestrijden.

De RECoVERED-studie wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC - locatie AMC, Erasmus MC en GGD Amsterdam. Lees meer op de website van Amsterdam UMC.

Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

Verslagen


Eindverslag

In de RECoVERED studie worden bijna 350 patiënten met milde tot ernstige Covid-19 langdurig gevolgd om beter te begrijpen hoe de afweer tegen het virus zich ontwikkelt en reageert op vaccinatie na infectie, wat het risico is op langdurige klachten (‘long covid’), welke klachten dit zijn en waarom deze ontstaan. Bevindingen tot dusver laten zien dat, vanwege opgebouwde immuniteit na infectie, een éénmalige vaccinatie al een uitstekende antilichaam respons teweegbrengt, zelfs beter dan na 2 vaccinaties zonder een voorafgaande infectie. Verder is duidelijk geworden dat langdurige klachten, met name vermoeidheid en kortademigheid, na doormaken van Covid-19 veel voorkomen, zelfs na milde infecties, maar dat het risico hierop groter is naarmate de infectie ernstiger was. Momenteel wordt met behulp van verzamelde gegevens en bloedmonsters uitgebreid gezocht naar mogelijke oorzaken van ‘long covid’ klachten. Resultaten hiervan zullen ons hopelijk in staat stellen om de langdurige gevolgen van COVID-19 beter te bestrijden.

In de RECoVERED studie worden ruim 300 Covid-19 patiënten gedurende een jaar vervolgd om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden: (1) hoe ontwikkelt de afweerrespons tegen het virus zich en hoe lang beschermt deze tegen een volgende infectie; (2) is er sprake van een verminderde functie van de longen na de ziekte en hoe herstelt zich deze; en (3) wat is het effect van de ziekte op het algemeen welbevinden in de tijd? De helft van de deelnemers heeft een ernstige infectie doorgemaakt, waarvoor ziekehuisopname nodig was, de andere helft maakte thuis een milde infectie door. Hierdoor kan ook bekeken worden welke invloed de ernst van de ziekte heeft op de drie bovenstaande vragen en kan bovendien worden onderzocht waarin deze patiënten nog meer verschillen om beter te begrijpen waarom sommige mensen erg ziek worden van Covid-19. De uitkomsten van RECoVERED stellen zullen ons uiteindelijk beter in staat stellen om Covid-19 en de lange termijn consequenties van Covid-19 te bestrijden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10150062010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.D. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC