Mobiele menu

Markering en implementatie van het Zorgpad Stervensfase in de wijkverpleging

Projectomschrijving

In 2022 vond er binnen Zonnehuis Thuis een zelfevaluatie plaats. In deze evaluatie keken we naar de mate van tijdige markering en het toepassen van gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning en de 4 dimensies. Op alle vlakken waren de uitkomsten teleurstellend. In het jaarplan 2023 liggen we op basis van deze uitkomsten de focus op markering en implementatie van het Zorgpad Stervensfase in de wijkverpleging. Om deze onderdelen succesvol te implementeren is het van belang om te signaleren en te verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning.

Doel

Binnen 10 maanden na de start van dit project zijn alle verpleegkundige (niveau 4), verpleegkundige in opleiding, wijkverpleegkundige (niveau 5 en 6) en wijkverpleegkundige in opleiding binnen de wijkverpleging van Zonnehuis Thuis competent in het verkrijgen van inzicht in de waarden, wensen en behoeften van cliënten en naasten. En zijn ze in staat de verkregen informatie toe te passen in de proactieve zorgplanning ter verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Dit doen we langs het ZonMw-implementatieplan. We gaan de SVP-training volgen, medewerkers en cliënten informeren, en de werkwijze onderdeel maken van onze reguliere zorg. We evalueren het project op basis van een zelfevaluatie.

Samenwerkingspartners

Voorafgaand aan dit project hebben we samen met het netwerk palliatieve zorg een nulmeting uitgevoerd.

Verwachte resultaten

Aan het einde van dit project voelen medewerkers zich competent in de wijze waarop ze inzicht kunnen krijgen in de waarden, wensen en behoeften van palliatieve zorgvragers in de wijkverpleging. En zijn zij in staat cliënten en hun naasten te ondersteunen in het uiten van hun wensen en het nastreven en naleven ervan.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310009
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van Tol
Verantwoordelijke organisatie:
Zonnehuisgroep Noord