Mobiele menu

MDT ''''t Stationnetje gaat naar school!

Projectomschrijving

De MDT-reis

’t Stationnetje is de plek waar kansen voor toekomstperspectief vorm krijgen. Deze MDT-reis voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs start met een training over leiderschap, communicatie, doelen stellen, reflectie, talenten ontdekken en samenwerken. Daarna gaan de leerlingen in buddyparen op reis.

Ze worden gekoppeld aan een passende DOE-plek: een maatschappelijk project of organisatie uit het netwerk van de vrijwilligerscentrale, het onderwijs en gemeente. Daar gaan ze gedurende 6 maanden aan de slag met de doelen gericht op henzelf, elkaar en de samenleving. Aan de hand van een “to do-doing-done”-overzicht maken ze de stappen inzichtelijk, zodat jongeren elkaar onderling kunnen helpen en stimuleren. Dit leidt tot prachtige verhalen en successen.

Naast de starttraining krijgen de jongeren de mogelijkheid om workshops/trainingen te volgen, een cursus te doen of materiaal aan te schaffen ten dienste van hun talentontwikkeling en doel voor de samenleving. Ze hebben steun aan hun buddy en krijgen begeleiding van een vrijwillige coach. Deelnemers krijgen naast studiepunten ook een vergoeding van 150 euro als blijk van waardering voor hun inzet.

Ook na de MDT-reis stopt het waarderen van jongeren niet. De organisatie blijft hen opzoeken en
zo vormen ze een community in Noord Oost Friesland.

Betekenis

  • Voor jongeren

Als VO-onderwijs in een plattelandsgebied waar toekomstperspectief beperkt ervaren wordt, onder niveau werken aan de orde is en rolmodellen ontbreken, is MDT een kans voor jongeren om eigen grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen. Door stappen te maken ten gunste van hun eigen ontwikkeling en het ontdekken van talenten werken ze aan hun veerkracht. Bij de MDT doe-plekken kunnen ze oefenen met de tools uit de training. Ze ontmoeten gedurende de hele MDT-reis andere jongeren en ontdekken dat ze van maatschappelijke waarde zijn. Dit alles bij elkaar geeft ze handvaten voor keuzes voor de toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door de unieke samenwerking tussen breed welzijnswerk, ’t Stationnetje en het onderwijs werkt deze MDT aan een toekomst waarin leerlingen/inwoners voor zichzelf en elkaar zorgdragen vanuit positieve impact en enthousiasme. Jongeren zetten zich in voor hun wijk/buurt/straat/dorp en daarmee ontstaat er energie en gezamenlijkheid. Ze worden zich bewust van het effect van ‘samen’ en hun bijdrage aan de maatschappij. Na deelname zijn zij extra gemotiveerd om positief met zichzelf en de samenleving aan de slag te gaan. Daarmee leggen ze de bouwstenen voor een sterkere toekomst. Hier heeft heel de maatschappij belang bij, want: de jongeren hebben nou eenmaal de toekomst.  

Doelgroep

Leerlingen tussen de 14 en 18 jaar

Regio

Gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MDT ’t Stationnetje gaat naar school is een MDT-reis voor leerlingen uit het VO van gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (twee plattelandsgemeenten in Noord Oost Friesland). De reis start met een training (groepsgrootte is afhankelijk van de corona-maatregelen). Tijdens de starttraining van 16 uur krijgen leerlingen tools als het gaat om leiderschap, communicatie, doelen stellen, reflectie, talenten ontdekken en samenwerken. Na de training gaan leerlingen samen (buddy-systeem) doelen stellen voor de MDT-periode. De buddy’s investeren minimaal 4 uren in elkaar gedurende de 6 maanden MDT. Leerlingen gaan in het vervolgtraject aan de slag met de gestelde doelen. Deze zijn gericht op henzelf, elkaar en de samenleving. In totaal investeren leerlingen 80 uur in hun MDT-reis, dit komt neer op ±3,5 uur per week (waarvan 1,5 uur tijdens school per week en 2 uur buitenschools). Leerlingen worden door school gewaardeerd door tijd, ontvangen een financiële waardering en een MDT-certificaat na afloop. Door de unieke samenwerking tussen breed welzijnswerk, ’t Stationnetje en het onderwijs werken we samen aan een toekomst waarin leerlingen/ inwoners voor zichzelf en elkaar zorgdragen vanuit positieve impact en enthousiasme; ‘van betekenis te zijn’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430072110003
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
M. Berends-Vermaak
Verantwoordelijke organisatie:
KEaRN