Mobiele menu

ME/CVS & genetica: onderzoek naar de biologische oorzaak

ME/CVS is een ernstige en chronische ziekte waarvan de oorzaak nog onbekend is. Dit project wil ontdekken welke genetische (DNA) variaties betrokken zijn bij ME/CVS. Ook willen we genen en biologische processen identificeren die ME/CVS veroorzaken. Hiermee kan inzicht ontstaan in mogelijke behandelingsmethoden.

Doel

Het krijgen van ME/CVS wordt mogelijk voor 48-56% bepaald door iemands genetische (DNA) achtergrond. Dit is tot nu toe niet goed onderzocht, terwijl bekend is dat genetisch onderzoek gebruikt kan worden om de oorzaak van ME/CVS aan te tonen. Het doel van dit project is om te onderzoeken welke genetische (DNA) variaties betrokken zijn bij ME/CVS om zo de genen en biologische oorzaak(en) van ME/CVS te ontdekken.

Aanpak/werkwijze

Met deze genetische studie (GenoomWijde Associatie Studie, GWAS) wordt beoogd variaties in het DNA te identificeren die vaker of alleen voorkomen bij mensen met ME/CVS. Om dit te kunnen doen zal een grote, wereldwijde samenwerking worden aangegaan met bestaande (populatie)studies met gegevens van ME/CVS-patiënten. Door de gevonden DNA-variaties te combineren met bestaande lagen van biologische data (multi-omics) van het ME/CFS Lines consortium kunnen genen en biologische mechanismen achter ME/CVS worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt onderzocht of er al bestaande medicijnen zijn die ingrijpen op deze genen en biologische mechanismen. Deze kunnen dan mogelijk ingezet kunnen worden als behandeling van ME/CVS.

Afbeelding
Visuele samenvatting van het onderzoeksproject ME/CVS & genetica

Onderdeel van het ME/CFS Lines consortium

Dit project is een deelonderzoek binnen het ME/CFS Lines consortium. Meer informatie over het consortium en andere deelprojecten leest u op de projectpagina van het het ME/CFS Lines consortium.

(Verwachte) Resultaten

Door de wereldwijde samenwerking die wordt opgezet beogen we robuuste en gevalideerde ME/CVS gelinkte DNA-variaties te identificeren. We verwachten dat deze DNA-variaties en de multi-omics data zullen leiden tot de identificatie van genen en biologische processen die ME/CVS veroorzaken. Vervolgens zullen we de uitkomsten gebruiken om bestaande medicijnen te identificeren die mogelijk gebruikt kunnen worden als behandelmethode voor ME/CVS.

Kenmerken

Projectnummer:
10091012110019
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. CG Boer PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum