Mee Doen voor je Talent - Gouden Kans Project

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Een startweek vol sport en spel zorgt voor een band tussen de deelnemers. Een uitgebreide intake leidt vervolgens tot een passend aanbod van trainingen en workshops, o.a. over maatschappelijk ondernemen en voor de persoonlijke groei. Op basis van speeddates met maatschappelijke organisaties en bedrijven kiezen de jongeren een MDT-plek, bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie, een sportvereniging of welzijnsorganisatie, waar zij gaan werken aan hun MDT-projectopdracht. Na 3 maanden mag gewisseld worden. Eens in de week komen de deelnemers bij elkaar om de voortgang van hun opdracht te bespreken, onder begeleiding na te denken over wie ze zijn, wat ze kunnen en willen en om trainingen te volgen. Na het afrondingsgesprek blijven de begeleiders bereikbaar. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Wie meedoet, ontdekt waar hij/zij goed in is en energie van krijgt – zonder de stress van studiekeuzes, studieschuld en solliciteren. Doordat jongeren in een gemengde groep terechtkomen, leren ze tegelijkertijd over (samenwerken met) jongeren van andere niveaus en achtergronden. Een bewijs van deelname en referenties zijn handig bij het vinden van een baan. Jongeren zonder startkwalificatie kunnen bovendien werknemersvaardigheden leren.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De domein-overstijgende manier van werken levert de organisatie een breed, nuttig netwerk op. De gemengde groepen stimuleren de sociale vaardigheden van jongeren en leveren op den duur een inclusieve samenleving op. Daarnaast draagt deze diensttijd bij aan een positief beeld over en mogelijk meer samenwerking met jongeren. Jongeren die al jong iets voor een ander doen, zetten zich vaak langer in voor de samenleving en motiveren hun leeftijdsgenoten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe zorgen we ervoor dat jongeren en maatschappelijke organisaties de meerwaarde van deelname aan de MDT nhn ervaren en hier positief over zijn?
  • Hoe kan deze opzet gecontinueerd worden tegen een goede kostprijs-opbrengstverhouding?
  • Zorgt deelname aan deze vorm van MDT voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door arbeidsparticipatie en/of starten van een opleiding? 
  • Heeft werken met gemengde groepen dezelfde positieve effecten als de Belgische Samenlevingsdienst?
  • Wat is de beste aanpak om jongeren te werven en binden ? 

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar (die een halfjaar tijd hebben, bijvoorbeeld i.v.m. tussenjaar of stoppen met opleiding)

Gemeente(n)

De 18 gemeenten van de arbeidsmarktregio werken samen in het RPAnhn. In het consortium zijn de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon vertegenwoordigd.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Bijlage C JONGERENSAMENVATTING MDTnhn (Maatschappelijke Diensttijd Noord Holland Noord) Mee Doen en ontdek je Talent! Waarom deelnemen aan de MDTnhn? Speciaal voor jongen tussen de 16 en 27 jaar, organiseren we in Noord-Holland Noord de Maatschappelijke Diensttijd oftewel: ‘Mee Doen en je Talent Ontdekken’. Dit is een unieke kans voor jongeren die een half jaar de tijd hebben, omdat ze bijvoorbeeld een tussenjaar gepland hebben, gestopt zijn met hun opleiding en willen switchen, of die nog niet goed weten wat ze willen gaan doen. In een speciaal op maat gemaakt programma met workshops en stages krijgen jongeren in korte tijd meer inzicht in de eigen talenten, bouwen ze een netwerk op met leuke contacten en doen ze ervaring op. Dit helpt de jongeren voor de toekomst veel duidelijker keuzes te maken. Een unieke ervaring voor ze om hun horizon te verbreden! Mooie ervaring Iedere jongere ontvangt bij aanvang van de MDTnhn een uitgebreide intake, zodat we inzicht krijgen in wensen en interesses. Op basis daarvan volgen ze gerichte trainingen en workshops die ze laten groeien als persoon. Daarnaast doen ze ervaring op bij een op basis van hun interesses afgestemde MDT plek. Al deze ervaring bij elkaar is een mooie aanvulling op de eigen CV. Qua tijdsinvestering kost de MDTnhn 20 tot 28 uur per week. Het kan dus naast een bijbaan en sport. Het is geen werk of opleiding, maar leuk om te doen. Deelname is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Programma We starten met een spectaculaire startweek waarin de jongeren door middel van sport, spel en leuke activiteiten een hechte groep MDT’ers worden. Denk aan een speler van AZ die de groep inspireert en een training verzorgt. Vervolgens worden op basis van de van te voren aangegeven interesses (sport, cultuur, milieu, welzijn,…) en persoonlijke ontwikkelwensen maatschappelijke organisaties of bedrijven uitgenodigd voor een speeddate event met de jongeren om tot een leuke werkplek te komen. Nadat een match tot stand is gekomen gaan de jongeren met ‘hun’ MDT project bij de gastorganisatie aan de slag voor tenminste drie maanden. Hierna kan worden gewisseld van project en gastorganisatie. De jongeren komen op een vaste dag in de week als groep bij elkaar. Ze worden gecoacht om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en willen in het leven en hebben vooral een fijn half jaar in een leuke groep (sporten en lunchen met elkaar). Een jongere die aangeeft goed te zijn in ICT en tijdens de MDT zich wil ontwikkelen door anderen te helpen kan zijn MDT bijvoorbeeld bij het wijk- en buurtcentrum invullen met het helpen van of lesgeven aan ouderen met computervragen. Of de jongere wil graag iets voor kinderen doen, en gaat bij Humanitas helpen om een onvergetelijke vakantieweek te organiseren voor kinderen die anders niet op vakantie gaan. Begeleiding Tijdens de MDTnhn hebben de jongeren goede vaste begeleiders, zowel tijdens de groepsactiviteiten als tijdens het persoonlijke MDT-project bij de gastorganisatie. Gedurende het traject kunnen ze hier terecht met hun vragen, twijfels en successen. Zij zorgen voor een veilige groep waar elke jongere een persoonlijke groei kan doormaken. In de wekelijkse groepsdag is er aandacht voor wat er leeft bij jongeren en wat er speelt binnen de groep. Er worden activiteiten, workshops en trainingen aangeboden die jongeren anders niet snel zouden volgen, bijvoorbeeld: maatschappelijk ondernemen, een EHBO cursus, een bezoek aan het stadhuis en gesprek met de wethouder. Wie kan deelnemen? De MDTnhn is er voor alle jongeren in de regio tussen de 16 en 27 jaar die ten minste een half jaar vrije tijd hebben in te vullen en naast hun bijbaantje en of sport willen deelnemen aan een cool project waarbij ze zich inzetten voor een ander. Via school, jongerenwerk, ouders, begeleiders, gemeenten, posters in de stad, flyers op plekken waar jongeren vaak komen (bioscoop, Mac Donalds, …) en natuurlijk social media werven we jongeren voor de MDTnhn. Er zullen groepen starten op verschillende plaatsen in Noord Holland Noord: in (regio) Alkmaar, in (regio) Den Helder en mogelijk ook in (regio) Hoorn. De groepen zullen zorgvuldig worden samengesteld om een goede verdeling te krijgen naar opleidingsniveau, achtergrond en verhouding jongens en meisjes. De jongeren worden door de begeleiders actief betrokken bij het bepalen van de inhoud van hun MDT. Op basis van de ervaringen van de jongeren kunnen we het project daar waar nodig tussentijds aanpassen en nog leuker en interessanter te maken.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743003002
Looptijd:
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. F. Blokker
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Alkmaar