Mobiele menu

Meer kansen voor (niet-)uitkeringsgerechtigden vrouwen op de arbeidsmarkt: methode, handvatten en onderzoek om de economische zelfstandigheid van vrouwen in Den Haag te vergroten.

Vraagstuk

De gemeente Den Haag heeft als doel dat meer vrouwen aan het werk gaan en economisch zelfstandig worden, zodat zij sterker staan in de maatschappij en beter eigen keuzes kunnen maken. VrouwenAcademie De Mussen focust zich op vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt (nuggers en bijstandsgerechtigden) en beoogt hun talenten en arbeidspotentieel beter te benutten.

Onderzoek

De resultaten van de aanpak van de VrouwenAcadamie worden onderzocht. Daarnaast omvat het onderzoek een procesevaluatie. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de VrouwenAcademie verder doorontwikkeld. Ook wordt er gekeken naar de rol van andere stakeholders, zoals de werkgevers, de gemeente Den Haag (beleid en uitvoering), Haagse vrouwenorganisaties en opleidingsinstituten.

Uitkomst

In het project komt de rol van verschillende betrokken partijen en hun onderlinge samenwerking aan de orde, met als doel verbetering van de werkwijzen en handelingsperspectieven van deze stakeholders ter bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Kenmerken

Projectnummer:
10410022110003
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Kertokarijo
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Den Haag