Mobiele menu

Mentale vitaliteit op de werkvloer, van data naar daad!

GROBA is een pionier in de ontwikkeling en productie van machines voor de kaasverwerkende industrie. De organisatie streeft ernaar de mentale vitaliteit en psychische gezondheid van haar werknemers te vergroten. Dit doel wil GROBA op een innovatieve en praktische wijze bereiken door op een inspirerende manier de werknemers te activeren en alle verworven kennis en veranderen te waarborgen. De Covid-19 omstandigheden vormen een extra uitdaging, en GROBA erkent de urgentie om de vitaliteit van de medewerkers te versterken, rekeninghoudend met de stress die deze omstandigheden met zich hebben meegebracht.

Doel

Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van de mentale vitaliteit en veerkracht van GROBA-medewerkers, met specifieke aandacht voor het omgaan met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Hierbij staat het minimaliseren van de psychische uitval en het verloop centraal.

Aanpak/werkwijze

Door het combineren van data-analyse en actieleren worden inzichten verkregen in de succesfactoren met betrekking tot de mentale vitaliteit en veerkracht binnen de organisatie om de psychische gezondheid van haar werknemers te vergroten.

De integrale en duurzame aanpak die bijdraagt aan de mentale vitaliteit bestaat uit 7 stappen:

  1. Scope definiëren: Duidelijke afbakening van het projectgebied.
  2. Activatie: Activiteiten om werknemers te betrekken.
  3. Nulmeting: Het meten van de huidige mentale vitaliteit en veerkracht.
  4. Data analyse: Analyseren van verzamelde gegevens voor inzicht.
  5. Implementatie: Uitvoeren van relevante interventies op basis van analyses.
  6. Meting & realisatie: Evalueren van de effectiviteit en behaalde resultaten.
  7. Consolidatie & borging: Duurzaam waarborgen van positieve veranderingen.

Samenwerkingspartners

GROBA werkt samen met JECKX, een adviesorganisatie voor duurzaam werkgeverschap, welzijn en werkgeluk. JECKX heeft het programma voor GROBA ontwikkeld, gericht op het vergroten van werkgeluk en welzijn. EHERO, een onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit, voert de uitvoering uit en evalueert met actieonderzoek, terwijl alle opgedane kennis wordt gedeeld voor 'good practices'.

(Verwachte) Resultaten

Door de implementatie van deze aanpak verwacht GROBA een significante verbetering van de mentale vitaliteit en veerkracht van haar werknemers. Het project beoogt psychische uitval te verminderen en een positieve invloed te hebben op het behoud van werknemers binnen de organisatie.

Meer informatie

Nieuwsbericht: Groba zet in op het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers

Producten

Titel: Mentale vitaliteit op de werkvloer, een versterkende aanpak door actieleren!
Auteur: Jolanda van der Steen en Cynthia Noordoven (Jeckx) en Martijn Hendriks (EHERO)
Link: https://jeckx.nl/whitepaper-mentale-vitaliteit-op-de-werkvloer/

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Pouwels
Verantwoordelijke organisatie:
GROBA B.V.