Mobiele menu

The MEtformin-LIfestyle in Antipsychotic users trial (MELIA): optimizing the use of metformin in the management of antipsychotic-induced weight gain.

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van deze middelen is echter gewichtstoename. Deze gewichtstoename verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten. Het is nog onduidelijk of metformine in combinatie met lifestyle-interventies van nut is om door antipsychotica geïnduceerde gewichtstoename te beperken. Daarom zal dit consortium het effect van metformine op gewichtstoename in deze patiëntengroep systematisch onderzoeken.

Onderzoek

Schizofreniepatiënten die antipsychotica gebruiken en vanwege gewichtstoename lifestyle-interventies willen ontvangen, worden gerandomiseerd naar twee armen: placebo en metformine. Uitkomstmaten zijn onder andere het verschil in gewichtsreductie en in kwaliteit van leven tussen beide armen.

Verwachte uitkomsten

De voornaamste opbrengst van dit onderzoek is betere behandeling van deze invaliderende bijwerking voor patiënten met schizofrenie.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Study protocol of a randomized, doubleblind, placebo-controlled, multi-center trial to treat antipsychotic-induced weight gain: the Metformin-Lifestyle in antipsychotic users (MELIA) trial
Auteur: de Boer et al
Magazine: BMC Psychiatry

Kenmerken

Projectnummer:
848083002
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2019
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W Cahn
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht