Mobiele menu

Naasten – Een venster op mantelzorgdilemma’s

In ons vorige project 'De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron voor publiekseducatie' maakten we het stripboek Naasten over mantelzorg in de palliatieve fase, gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Ook maakten we een filmpje en gespreksvragen bij losse tekeningen. Ervaringen toonden dat het boek leerzaam is voor mensen die patiënten en naasten thuis ondersteunen.

Doel

In dit vervolgproject verspreiden we het perspectief van naasten onder een breed, op de palliatieve zorg betrokken publiek. Het uiteindelijke doel is om 2 trainingsmodules structureel landelijk aan te kunnen bieden voor diverse groepen zorgprofessionals en vrijwilligers, maar ook docenten, trainers en ambassadeurs binnen de palliatieve zorg. Zodoende krijgen de opbrengsten uit ons primaire project rond mantelzorg een concreet vervolg in de vorm van onderwijs, waarmee we gehoor geven aan de geuite belangstelling en behoefte daarvoor vanuit de zorgpraktijk.

Aanpak/werkwijze

We ontwikkelen en evalueren trainingen om zowel zorgverleners als docenten met het stripboek Naasten te laten werken, zodat het boek (en de kennis erin) een plaats krijgt in de praktijk van de zorg. 1 training voor onder andere verpleegkundigen, mantelzorgconsulenten en vrijwilligers. Via de stripverhalen kunnen zij de dilemma’s en behoeften van naasten (nog) beter begrijpen en daar rekening mee houden. De andere training is voor docenten en trainers (train-de-trainers) zodat die hun eigen studenten kunnen opleiden met behulp van ons materiaal. We streven naar het verzorgen en evalueren van 14 trainingsbijeenkomsten (7 van beide modules), binnen 8 Consortia palliatieve zorg Nederland. 

Samenwerkingspartners

We werken samen met de ambassadeurs van de 8 onderwijsknooppunten palliatieve zorg, 4 actieve netwerken palliatieve zorg, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en het ZonMw-programma O2PZ

Verwachte resultaten

We ontwikkelen 2 trainingen voor zowel zorgverleners, docenten en trainers.

Vervolg

Dit is een vervolgproject van De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron voor publiekseducatie.

ZonMw en mantelzorg

Voor naasten of mantelzorgers van mensen die ongeneeslijk ziek zijn is het belangrijk om voldoende zorg en ondersteuning te krijgen. Met ons programma Palliantie stimuleren we verbeteringen in de palliatieve zorg. Als onderdeel daarvan zetten we in op een goede samenwerking tussen mantelzorgers en zorgverleners. En investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij overbelasting en rouw bij naasten. Dit project is daar 1 van. Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden bij het onderwerp Mantelzorg

Kenmerken

Projectnummer:
08440462210001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.L.P. van Gurp
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum