Mobiele menu

Netwerk Amstelland & Meerlanden - Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde

In de palliatieve zorg worden mensen met een beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving. Zorghospice Amalia te Amstelveen en Zuiderhof te Vinkeveen, allebei onderdeel van de Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA), nemen deel aan het project Betekenisvol leven.

Doel

Het implementeren van de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' om betere zingevingszorg te geven.

Aanpak/werkwijze

We passen actieonderzoek toe, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ invoeren. Een onderzoeksgroep observeert, evalueert en verbetert de in- en uitvoering van de PDQ herhaaldelijk, totdat deze optimaal is. Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Amstelland en Meerlanden speelt in dit geheel een belangrijke adviserende en coördinerende rol.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Zonnehuisgroep Amstelland en het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Amstelland en Meerlanden. 

Verwachte resultaten

Een toegenomen bewustzijn voor het levensverhaal van de patiënt en voor het narratief werken. En een concreet, doeltreffend, praktisch en flexibel in te zetten instrument om informatie uit het levensverhaal van de patiënt op te tekenen en op basis daarvan het contact met en de zorg voor de patiënt te verbeteren.

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer op ons onderwerp zingeving in de palliatieve fase.

Kenmerken

Projectnummer:
844001931
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Sigra