Mobiele menu

Netwerk Amstelland & Meerlanden - Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde

Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving. Zorghospice Amalia te Amstelveen en Zuiderhof te Vinkeveen, allebei onderdeel van de Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA), nemen deel aan het project Betekenisvol leven om betere zingevingszorg te geven.

 

Werkwijze

In dit project wordt de Patient Dignity Question geïmplementeerd. Actieonderzoek wordt toegepast, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ invoeren. Een onderzoeksgroep observeert, evalueert en verbetert de in- en uitvoering van de PDQ herhaaldelijk, totdat deze optimaal is. Het Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden speelt in dit geheel een belangrijke adviserende en coördinerende rol.

 

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat van dit project is een toegenomen bewustzijn voor het levensverhaal van de patiënt en voor het narratief werken. En een concreet, doeltreffend, praktisch en flexibel in te zetten instrument om informatie uit het levensverhaal van de patiënt op te tekenen en op basis daarvan het contact met en de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de palliatieve zorg worden mensen met een beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving. Zorghospice Amalia te Amstelveen en Zuiderhof te Vinkeveen, allebei onderdeel van de Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA), nemen deel aan het project Betekenisvol leven om betere zingevingszorg te geven.

 

Werkwijze

In dit project wordt de Patient Dignity Question geïmplementeerd. Actieonderzoek wordt toegepast, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ invoeren. Een onderzoeksgroep observeert, evalueert en verbetert de in- en uitvoering van de PDQ herhaaldelijk, totdat deze optimaal is. Het Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden speelt in dit geheel een belangrijke adviserende en coördinerende rol.

 

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat van dit project is een toegenomen bewustzijn voor het levensverhaal van de patiënt en voor het narratief werken. En een concreet, doeltreffend, praktisch en flexibel in te zetten instrument om informatie uit het levensverhaal van de patiënt op te tekenen en op basis daarvan het contact met en de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001931
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Sigra