Mobiele menu

NIK Zuidoost: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een vertaling van de Richtlijn Kinderpalliatieve zorg naar de zorgverlening voor kind en gezin.

Doel

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost draagt bij aan de doorontwikkeling van het IZP tot hèt instrument voor de zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg, te gebruiken in de 1e, 2e en 3e lijn. Ook implementeren en testen wij IZP 2.0 in de praktijk.

Aanpak/werkwijze

Kinder Comfort Team (KCT) Amalia Kinderziekenhuis, Radboud UMC te Nijmegen is 1 van de kartrekkers van MijnKinderComfortNet (MKCN) en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het IZP 2.0 in MKCN omgeving. Met scholing en intensieve voorbereiding vanuit het NIK Zuidoost is met alle betrokkenen ingezet op het gebruiken van het IZP 2.0 bij kinderen in palliatieve fase.

Samenwerkingspartners

Binnen het NIK Zuidoost werken we samen met Allerzorg, Kleine Maatjes, Cordaan Kinderteam, ExpertCare, KinderThuisZorg, ’t Lindenhofje, De Biezenwaard, Omega, Zigzag en De Schavuiten.

Resultaten

Het project leverde de volgende resultaten op:

  • Bijeenkomsten en scholingen voor het vergroten van kennis en kunde bij alle betrokken zorgverleners in het NIK Zuidoost betreffende Advanced Care Planning (ACP) en het gebruik van het IZP.
  • Door bijeenkomsten, scholing en het vormgeven van het IZP in de praktijk is de onderlinge samenwerking van het KCT en regionale medisch kinderdagcentra en kinderthuiszorgorganisaties vergroot.
  • Inzicht in het belang van digitalisering en koppeling van systemen om het gebruik van het IZP te vergemakkelijken, waardoor de kans op het benutten van het IZP vergroot.
  • Met het testen van het IZP en gebruik daarvan in de praktijk maakten zorgverleners het IZP eigen. Hierdoor stemt de zorgverlening aan kinderen in palliatieve fase beter op elkaar af en krijgt het integraal vorm.
  • De Word en PDF-versie van het IZP 2.0 en bijbehorend zakboekje.

Vervolg

Na verder onderzoek zijn het nieuwe IZP 3.0 en bijbehorend zakboekje ontwikkeld en beschikbaar. Meer hierover in het onderzoeksproject De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan.

ZonMw en kinderpalliatieve zorg

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. We financieren vanuit ons programma Palliantie onderzoek naar meer kennis bij zorgverleners en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001944
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg