Mobiele menu

NORMO2: Niet-invasieve respiratoire ondersteuning bij COVID-19 longfalen: uitkomsten en risicofactoren

COVID-19 kan lijden tot zuurstoftekort door longontsteking. Behandeling op de Intensive Care (IC) met kunstmatige beademing met een buisje in de luchtpijp (ofwel invasieve beademing) is vaak noodzakelijk. Deze belastende behandeling heeft veel nadelen voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij, gezien het aantal beschikbare IC-bedden beperkt is. Voorkomen van kunstmatige beademing en IC opname is dus van groot belang.

Doel

Bepalen of het gebruik van minder complexe ademhalingsondersteuning, kunstmatige beademing met tube bij patiënten met COVID-19 kan voorkomen.

Onderzoeksopzet

Met behulp van databases die tijdens de pandemie gegevens hebben verzameld van duizenden COVID-19 patiënten hopen de onderzoekers een duidelijk antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:

  • Kunnen kunstmatige beademing en IC opname voorkomen worden met niet-invasieve ademhalingsondersteuning (NIAO)? Voorbeelden hiervan zijn hoge flow zuurstoftoediening en gezichtsmasker-beademing.
  • Is het mogelijk om vroegtijdig het succes van NIAO te voorspellen? Lang doorgaan met NIAO en daarmee kunstmatige beademing uitstellen kan schadelijk zijn.
  • Heeft NIAO een gunstig effect voor patiënten die niet meer naar de IC gaan?

Uitvoerende partijen

Amsterdam UMC – locatie VUmc, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud UMC, Reinier de Graaf Gasthuis, Amsterdam UMC – locatie AMC, Maasstad Ziekenhuis

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager: Prof. dr. L. Heunks (Amsterdam UMC – locatie VUmc)
Projectleider en penvoerder: Dr. E.J. Wils (Franciscus Gasthuis & Vlietland

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. Wils
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum