Mobiele menu

ON2 -oog voor naasten en nabestaanden - NPZ Amsterdam-Diemen

In het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Amsterdam en Diemen ging het stadsziekenhuis OLVG in Amsterdam werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Zij zagen dat deze methodiek zorgverleners motiveert en ondersteunt om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Doel

Het doel is het implementeren van de ON2-methodiek zodat zorgverleners betere zorg kunnen bieden zorg aan naasten en nabestaanden.

Aanpak/werkwijze

De methodiek implementeerden we op de geriatrieafdeling van het OLVG; verpleegkundigen gaven praktische informatie aan naasten (folders en filmpjes) en er werden telefonische nazorggesprekken gevoerd. Via flitstracers volgden we de voortgang en vroegen we naasten hoe zij de zorg voorhenzelf- als naaste-ervaarden. We gaven scholing interculturele zorg aan verpleegkundigen en artsengeriatrie vanuit de behoefte om te komen tot begrip tussennaasten/bezoek en het team..

Samenwerkingspartners

Vanuit het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen (NPZA) is het OLVG betrokken bij de uitvoering van ON2.

Resultaten

De training droeg veel bij aan bewustwording. Ziekenhuisbreed is ON2 onder de aandacht gebracht via tv en posters. De methodiek verspreiden we binnen het OLVG onder andere via aandachtsvelders palliatieve zorg. De producten die het ON2 opleverde zijn te vinden op de website van het NPZA.

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw. Lees meer hierover op ons thema ondersteuning zorgnetwerk.

Producten

Titel: Dit protocol helpt zorgverleners om te zorgen voor naasten van patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Link: https://palliaweb.nl/getattachment/1962b944-9c23-4bd6-9472-43ae1026f74c/Protocol-Zorg-voor-Naasten.pdf?lang=nl-NL
Titel: Werkwijze telefonisch verpleegkundig nazorggesprek nabestaande van een patiënt overleden op een verpleegafdeling in OLVG
Link: https://palliaweb.nl/getattachment/c9b8e433-8a3e-476d-a075-7222577c30fb/format-telefonisch-verpleegkundig-nazorggesprek-nabestaanden.pdf?lang=nl-NL

Kenmerken

Projectnummer:
844001921
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.M. Wagenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen