Mobiele menu

ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden: voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie

Het Oog voor Naasten (OvN) project ontwikkelde een methodiek zodat enerzijds zorgverleners als vanzelfsprekend aandacht voor naasten hebben en anderzijds naasten oog hebben voor hun eigen noden. De methodiek bestaat onder andere uit een handreiking voor zorgverleners in verpleeghuizen en ziekenhuizen om goede voor- en nazorg aan naasten te geven. Daarnaast een informatiemap voor naasten over zelfzorg, het verkrijgen van relevante informatie en ondersteuning. En er zijn meerdere projecten gericht op naasten: de mantelzorgprofielen (Mantelzorg op Maat) de COM-vragenlijst en training (InCaSu@home) en het Werkboek Rouwzorg (Consortium Noord-Holland-Flevoland).

Doel

In deze interventie is momenteel nog onvoldoende rekening gehouden met de specifieke behoeften van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Verder is de interventie nog niet getest voor gebruik in de extramurale setting, en bleek uit de evaluatie dat het cruciaal is zorg voor naasten duurzaam te borgen in werkprocessen van zorgorganisaties. Aangezien naar schatting 1 op de 3 Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond hebben (Pharos, 2018) en patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid met name thuis verblijven, is het om alle naasten te bereiken nodig de interventie binnen ON2 door te ontwikkelen en breder te implementeren. We integreren de interventie met interventies en bevindingen van andere Palliantieprojecten gericht op naasten tot de toolkit ON2. Dit betreft de Mantelzorgprofielen, gericht op het in kaart brengen van verschillende en veranderlijke behoeften van naasten (Mantelzorg op Maat project), de COM-vragenlijst en bijbehorende training (InCaSu@homeproject)

Aanpak/werkwijze

Binnen Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) breiden we de methodiek uit met de interventies van deze 3 projecten. In samenwerking met Pharos én met naasten maken we de toolkit geschikt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en mensen met een migratieachtergrond.

Deelnemende netwerken

Verwachte resultaten

We ontwikkelen een samenhangende ON2-toolkit die bruikbaar is voor zorg op alle locaties (thuis, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices) en kennis over hoe de toolkit te implementeren. De toolkit omvat straks een veelzijdig aanpak om zorg aan naasten rondom het ziek-zijn en overlijden van een dierbare zo passend mogelijk te kunnen geven.

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw.

Onderzoeker Hinke Hoffstädt (links) vertelt meer over de vernieuwing van de Oog voor Naasten-toolkit, en hoe het project zich meer gaat richten op de hospicezorg en extramurale zorg. Het hospice waar Sacha Lefeber manager is, is 1 van de 24 organisaties die de toolkit gaat uittesten en meehelpen verbeteren.

> Lees het interview

Afbeelding
Hinke en Sacha portretfoto's

Producten

Titel: Workshop: De reis van de naasten
Titel: Achtergrondbrochure voor zorgverleners: Zorgen voor naasten en nabestaanden
Link: https://oogvoornaasten.nl/zorgverleners/
Titel: Implementatiewerkboek. Een praktische handreiking om binnen organisaties structureel oog te hebben voor naasten en nabestaanden van mensen met een levensbedreigende aandoening
Link: https://oogvoornaasten.nl/managers/
Titel: Bij het sterven van een familielid. Brochure voor naasten M.C. Tam, C. Smits, H.E. Hoffstädt, I.D. Hartog, A. Stoppelenburg, L. van Bodegom-Vos, A. de Greef, J. T. van der Steen, Y.M. van der Linden, Leiden: EPZ - LUMC, december 2023
Link: https://oogvoornaasten.nl/naasten/
Titel: Poster Oog voor Naasten en Nabestaanden
Titel: Zorgen voor een ander én zorgen voor mijzelf’. Brochure voor naasten en nabestaanden, M.C. Tam, C. Smits, H.E. Hoffstädt, I.D. Hartog, A. Stoppelenburg, L. van Bodegom-Vos, A. de Greef, J. T. van der Steen, Y.M. van der Linden, Leiden: EPZ - LUMC, ok
Link: https://oogvoornaasten.nl/naasten/
Titel: Handreiking voor zorgprofessionals en vrijwilligers
Titel: Reis van naasten. Een workshop
Magazine: Pallium MULTIDISCIPLINAIR TIJDSCHRIFT OVER PALLIATIEVE ZORG
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12479-022-0993-7
Titel: Werkboek Oog voor Naasten en Nabestaanden
Link: https://oogvoornaasten.nl/wp-content/uploads/2024/01/150124-Org-Werkboek-DEF.pdf
Titel: Folder voor naasten: Zorgen voor een ander én zorgen voor mezelf
Link: https://oogvoornaasten.nl/naasten/
Titel: Folder voor naasten en nabestaanden: Bij het sterven van een familielid
Link: https://oogvoornaasten.nl/naasten/
Titel: Poster voor zorgverleners
Link: https://oogvoornaasten.nl/zorgverleners/
Titel: Filmpje voor zorgverleners: Vertel met hoe het zit
Link: https://youtu.be/HTMxprLyqJk
Titel: Filmpje voor naasten: Contact met zorgverleners
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IKhAsw25IiU
Titel: Filmpjes voor naasten en nabestaanden
Auteur: Diverse makers, w.o. W.Kruijswijk. Vertalingen; Pharos
Link: https://oogvoornaasten.nl/naasten/
Titel: Behoeften van naasten en nabestaanden van patiënten met een levensbedreigende aandoening
Auteur: H.E. Hoffstädt1, I.D. Hartog1,2, R. Stoevelaar1, M.C. Tam1, A. Stoppelenburg1,2, L. van Bodegom-Vos3, J.T. van der Steen4, Y.M. van der Linden1,2

Kenmerken

Projectnummer:
844001706
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. YM van der Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum