Mobiele menu

Online academisch onderwijs als gevolg van COVID-19 crisis: Voor wie werkt het (niet) en welke factoren kunnen dit verklaren?

Projectomschrijving

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het academisch onderwijs drastisch veranderd. Er heeft een transitie plaatsgevonden van face-to-face onderwijs naar voornamelijk online onderwijs. De impact van deze transitie op tevredenheid, participatie, sociale interacties en prestaties van studenten is nog onduidelijk. Voor sommige studenten zal online onderwijs goed aansluiten, maar andere studenten hebben mogelijk minder baat bij deze vorm van onderwijs.

In een longitudinale cohortstudie zal onderzocht worden welke persoonlijke kenmerken van studenten (zoals geslacht en leeftijd), als ook psychologische kenmerken (zoals persoonlijkheid en behoeften) van studenten hierbij een rol spelen.

Voor dit onderzoek zal gedurende het studiejaar 2020/2021 drie keer een online vragenlijst uitgezet worden bij studenten van Nederlandse universiteiten. Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond fungeren als samenwerkingspartners.

Producten

Titel: Study delay during emergency remote teaching among students at Dutch universities: The role of education satisfaction and academic wellbeing.
Auteur: Hilverda, F., Vollmann, M., & Scheepers, R. A. (2023).
Titel: Quality of interactions with teachers and peers, study effort, study engagement, and academic performance.
Auteur: Hilverda, F., Vollmann, M., & van Herpen, S. G. A.
Titel: Risk perception of COVID-19 and vaccine uptake among university students in the Netherlands
Auteur: Hilverda, F. & Vollmann, M.
Link: https://doi.org/10.25397/eur.17182292.v1
Titel: Emergency remote teaching at Dutch universities during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study among students during academic year 2020-2021.
Auteur: Hilverda, F., Vollmann, M., & Scheepers, R. A., van Herpen, S. G. A., Nieboer, A. P. N.
Titel: Study-related experiences of university students in the Netherlands during emergency remote teaching in the context of COVID-19
Auteur: Hilverda, Femke, Vollmann, Manja, Scheepers, Renée, Nieboer, Anna Petra
Titel: Peer relations buffer the negative effects of forced online education in medical students
Auteur: Hilverda, F., Vollmann, M., Scheepers, R.A., Nieboer, A.P. & Wissing, R.O.
Link: https://doi.org/10.25397/eur.18257165.v1
Titel: Studentenervaringen met online onderwijs tijdens COVID-19 crisis
Auteur: Femke Hilverda, Manja Vollmann, Renee Scheepers, Rick Wolff, Anna Nieboer
Titel: Presentatie (voorlopige) resultaten survey onderzoek
Auteur: Manja Vollmann, Renee Scheepers
Titel: Symposium Academisch onderwijs tijdens de Covid-19-pandemie
Auteur: Femke Hilverda, Manja Vollmann, Sanne van Herpen, Renee Scheepers
Titel: Studentenervaringen met online onderwijs tijdens COVID-19 crisis
Auteur: Femke Hilverda
Titel: Do study-related and personal resources buffer the impact of study demands on academic burnout among university students?
Auteur: Manja Vollmann, Renee Scheepers, Femke Hilverda
Titel: Online onderwijs leidt tot slechtere cijfers en studievertraging
Auteur: Erasmus Magazine
Titel: ESHPM-onderzoek wijst uit: het helpt studenten als online onderwijs interactief is
Auteur: Marko de Haan, Erasmus Magazine
Titel: Coronawetenschap: ‘Onderzoek naar de ervaring van online onderwijs is ook relevant voor na de pandemie’
Auteur: Ferayed Hok, Erasmus Magazine
Titel: Online academisch onderwijs in tijden van corona: werkt dat wel?
Auteur: ESHPM Nieuws
Titel: The Role of Risk Perception in Students’ COVID-19 Vaccine Uptake: A Longitudinal Study
Auteur: Hilverda, F. & Vollmann, M.
Magazine: Vaccines
Titel: Peer relationships buffer the negative association of online education with education satisfaction and subsequently with study engagement among undergraduate medical students
Auteur: Wissing, R.O., Hilverda, F., Scheepers, R.A., Nieboer, A.P. & Vollmann, M
Magazine: BMC Medical Education
Titel: Study-related well-being, behavior, and attitudes of university students in the Netherlands during emergency remote teaching in the context of COVID-19: A longitudinal study
Auteur: Vollmann, M., Scheepers, R. A., Nieboer, A. P., & Hilverda, F.
Magazine: Frontiers in Psychology

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG: In hoeverre beïnvloeden achtergrondkenmerken (geslacht, culturele achtergrond, woonsituatie, SES, sociaal netwerk) en psychologische kenmerken (risico- en ziektepercepties, persoonlijkheid, motivatie, self-efficacy, behoeften, attitude t.a.v. online onderwijs) de effecten van online onderwijsvormen op studententevredenheid, onderwijsparticipatie, interactie, studiestress en vervolgens op leerprestaties? URGENTIE: Als gevolg van de COVID-19 crisis zijn er drastische wijzigingen in het academisch onderwijs doorgevoerd met name op gebied van de transitie van face-to-face onderwijs naar online onderwijsvormen. De impact van deze aanpassingen op gebied van tevredenheid, participatie, interactie en presentaties van studenten is nog onbekend. Eerder onderzoek laat zien dat achtergrondkenmerken en psychologische kenmerken van studenten relevant zijn in de context van onderwijs, maar de huidige context, waarin studenten van reguliere universiteiten niet gekozen hebben voor online onderwijs, is nog onderbelicht. HYPOTHESE: Verwacht wordt dat online onderwijs een goede aansluiting vormt voor sommige studenten, maar dat andere studenten minder gebaat zijn bij deze vorm van onderwijs. Welke kenmerken hierin een rol spelen geeft inzicht in strategieën die hierop in kunnen spelen om onderwijs in tijden van crisis goed te laten aansluiten op de behoeften van studenten. PLAN VAN AANPAK: Een longitudinale cohortstudie zal worden uitgevoerd gedurende 1 jaar met 3 meetmomenten (november 2020, maart 2021 en juli 2021) onder studenten. Hierbij wordt een online vragenlijst afgenomen. Het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en diverse studieverenigingen fungeren als samenwerkingspartners en dragen bij aan het werven van studenten. Gestreefd wordt naar een uiteindelijke sample van ten minste 500 studenten die op alle drie de meetmomenten hebben deelgenomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Hilverda
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam