Mobiele menu

Online module voor zeldzamere vormen van dementie: FTD, DLB, PCA en PPA

Dit project is een vervolg op het onderzoek “De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?”. Uit dit onderzoek kwamen een aantal duidelijk behoeften naar boven waaronder de behoefte aan een centrale plek waar informatie over deze ziektebeelden bij elkaar komt, betere informatie over wat het ziektebeeld inhoud en praktische handvatten voor het leven met zeldzamere vormen van dementie in het dagelijks leven. Binnen deze VIMP ontwikkelen we een module voor patiënten en naasten om ze bij te staan in de periode na de diagnose. Met het ontwikkelen van deze module komen we tegemoet aan behoeften van patiënten en hun naasten en creëren we een tool de het mogelijk maakt om deze groep te ondersteunen. Ook professionals gaven aan behoefte te hebben aan meer kennis over deze ziektebeelden. De module is daarom bedoeld om onder begeleiding van een casemanager te doorlopen.

Meer informatie

Dit project is een vervolgproject op: De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan? (Document Verwey-Jonker Instituut)

Kenmerken

Projectnummer:
07330462210006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MMJ Stavenuiter
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut