Mobiele menu

Ontwikkeling en evaluatie van de Resilience Analysis Grid (RAG-NL) in Nederlandse ziekenhuizen

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Doel

Om een bijdrage te leveren aan veiligere patiëntenzorg is samen met zorgverleners een eerste
versie van de Nederlandse Resilience Analysis Grid (RAG-NL) ontwikkeld. De RAG is een Safety-II-methode waarmee zorgteams via gerichte vragen reflecteren op het dagelijks werk. Reflectie vindt
plaats op basis van het teamvermogen om te kunnen ‘reageren – monitoren – leren – anticiperen’.
Zo achterhalen zorgteams hoe hun werkprocessen functioneren om in te spelen op (on)verwachte
gebeurtenissen.

Resultaten

Het onderzoek liet zien dat de Safety-II-principes van de RAG nog abstract aanvoelen. Het vroeg
inhoudelijke inzichten van zorgverleners om de RAG-principes te vertalen naar de
ziekenhuispraktijk. De RAG werkte bevorderend als het zorgteam een concreet werkproces met
elkaar uitkozen waarop ze wilden reflecteren. De reflectie die plaatsvond, bood waardevolle
inzichten en mogelijkheden voor aanpassingen in het werkproces.

Ziekenhuisafdelingen kunnen nu met de RAG-NL-conceptversie aan de slag om meer te leren over
Safety-II en hoe Safety-II het dagelijks werk kan faciliteren.

Producten

Titel: Development and evaluation of the Resilience Analysis Grid in Dutch hospitals (RAG-NL)
Auteur: Dr. C. Schlinkert, Dr. J.G.M. Jelsma, Prof. dr. M. de Bruijne, Prof. dr. J. Hamming, Dr. P.J. Marang-van de Mheen, Prof. dr. L. Schoonhoven, Dr. S. van Schoten, MD R. So, Drs. M. Kroeze, Drs. P. Wimmer-Boelhouwers, & Prof. dr. C. Wagner
Titel: Development and evaluation of the Resilience Analysis Grid in Dutch hospitals (RAG NL)
Auteur: Dr. C. Schlinkert, Dr. J.G.M. Jelsma, Prof. dr. M. de Bruijne, Prof. dr. J. Hamming, Dr. P.J. Marang van de Mheen , Prof. dr. L. Schoonhoven, Dr. S. van Schoten, MD R. So, Drs. M. Kroeze, Drs. P. Wimmer Boelhouwers & Prof. dr. C. Wagner
Titel: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE RESILIENCE ANALYSIS GRID (RAG) IN DUTCH HOSPITALS
Auteur: Caroline Schlinkert.
Magazine: BMJ Open Quality
Begin- en eindpagina:
Link: http://10.1136/bmjoq-2022-ISS.7

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.G.M. Jelsma PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.