Mobiele menu

Ontwikkeling Generieke Zorgmodule ''''begeleiding en educatie bij chronische huidaandoeningen''''

Chronische huidaandoeningen zoals constitutioneel eczeem, psoriasis en ichthyosis hebben een ernstige negatieve impact op de kwaliteit van leven. Het leren leven met een chronische huidaandoening is een grote uitdaging voor patiënten. Om de klachten onder controle te krijgen is het dagelijks toepassen van zalven belangrijk en dit vraagt om een hoge mate van zelfzorg.

Doel

Op dit moment ontbreekt een beschrijving van effectieve en doelmatige ondersteuning voor deze patiënten. Patiënten blijven hierdoor te lang met klachten lopen of komen onnodig in de tweede lijn terecht.

Verwacht resultaat

Daarom ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten in samenwerking met Huid Nederland en andere relevante partijen een generieke zorgmodule over begeleiding en educatie van patiënten met chronische huidaandoeningen conform de AQUA-Leidraad.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032130004
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.P. Sterkenburg MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Kwaliteit en transparantie paramedische zorg

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg is belangrijk voor verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en -producten.