Mobiele menu

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard voedings- en vochttekort in de zorg

Voedings- en vochttekorten vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol bij signaleren van voeding- en vochttekort, preventie, behandeling en evalueren van ingezette zorg.

Doel

De Alliantie Voeding in de zorg en Pallas health research and consultancy ontwikkelen daarom een kwaliteitsstandaard voor voeding- en vochttekort in de zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers.

Werkwijze

Het ontwikkeltraject bestaat onder meer uit:

  • een interactieve knelpuntenanalyse onder betrokkenen uit het veld
  • een inventarisatie van de wetenschappelijk basis voor de verschillende modules
  • ontwikkeling van afgeleide (implementatie)producten

Een update van bestaande richtlijnen voor voeding- en vochttekort bij kanker vormt één van de modules van de nieuwe kwaliteitsstandaard.

Kenmerken

Projectnummer:
516004016
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2018
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Eeuwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Pallas
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.