Mobiele menu

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, een samenwerking tussen de universiteit van Tilburg en elf ouderenzorgorganisaties, doet onderzoek naar mensgerichte zorg.

Doel: mensgerichte zorg in het verpleeghuis door scholing

In dit project ontwikkelt de AWO samen met het mbo- en hbo-onderwijs 2 lesprogramma’s:

  1. In het eerste lesprogramma leren studenten, verpleegkundigen en verzorgenden hoe ze verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen, kunnen ophalen. Ook leren ze hoe ze deze verhalen kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  2. In het tweede lesprogramma leren ze om in teams een evaluatie-instrument te gebruiken. Met dit instrument leren de teams hoe ze de zorg samen kunnen evalueren en verbeteren.

Deze lesprogramma’s worden in dit project getest. De studenten, verpleegkundigen en verzorgenden doen samen nieuwe vaardigheden op door de lesstof te gebruiken in het verpleeghuis. Ze leren na te gaan of de nieuwe kennis en vaardigheden leiden tot meer mensgerichte zorg.

Verwacht resultaat: leermethodieken en een feedbackmechanisme

Het project levert 2 leermethodieken op die direct implementeerbaar zijn binnen het regulier mbo- en hbo-onderwijs en als bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook levert het project een feedbackmechanisme op dat gebruikt kan worden om te leren en verbeteren op het gebied van mensgerichte ouderenzorg. Daarnaast versterkt het project de kennisinfrastructuur en samenwerkingsverbanden tussen zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek.

Producten

Titel: Development of a self-scan to evaluate and improve person-centered care in nursing homes: A Delphi study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Marjolein E.A. Verbiest, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Titel: Lessons Learned From Co-Designing Educational Programs for Student and Practicing Healthcare Professionals in Nursing Homes: A Participatory Qualitative Study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Marjolein E. A. Verbiest, Miranda Snoeren Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Participatory Research Methods
Link: https://doi.org/10.35844/001c.57529
Titel: Development of a self-scan to evaluate and improve person-centered care in nursing homes: A Delphi study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Marjolein E.A. Verbiest, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/21322
Titel: ‘Tell Me! Learning from Narratives’: an evaluation of an educational programme on narrative inquiry for nursing home care students
Auteur: Irene Muller-Schoof, Miranda Snoeren, Marjolein Verbiest, Annerieke Stoop and Katrien Luijkx
Magazine: International Practice Development Journal
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.fons.org/library/journal/volume13-issue1/article4
Titel: Wat bevordert het leren van mbo-zorgverleners in het verpleeghuis?
Auteur: Irene Muller-Schoof, Marjolein Verbiest, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien Luijkx
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg
Link: https://doi.org/10.24078/oeng.2022.4.128819
Titel: Zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg
Auteur: Irene Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien Luijkx
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg
Begin- en eindpagina:
Link: https://onderwijsengezondheidszorg.nl/artikelen/2023-jaargang-47/december/2023-7-december/zelfscan-mensgerichte-verpleeghuiszorg
Titel: How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Marjolein E.A. Verbiest, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Titel: film 3 casuistiek toolbox IP leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong , Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/2Y_35Td1HEI
Titel: film 2 casuistiek toolbox IP leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/FSGytPbmJgs
Titel: film 1 casuistiek toolbox IP leren en evaluaeren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/MZfrjYt4xzQ
Titel: Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg
Auteur: Irene Muller-Schoof
Titel: Hbo lesmodule "Vertel eens! Leren van verhalen.
Link: https://mensgerichteouderenzorg.nl/aan-de-slag/toolboxen-mensgerichte-ouderenzorg/
Titel: Handleiding mbo lesmodule "Vertel eens! Leren van verhalen"
Link: https://mensgerichteouderenzorg.nl/aan-de-slag/toolboxen-mensgerichte-ouderenzorg/
Titel: Docentenhandleiding Vertel eens! Leren van verhalen
Auteur: Irene Muller-Schoof, Connij van de Korput, Dianne van Kuijk, Marja Legius, Beatriz Roman
Titel: Toolbox Interprofessioneel leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong, Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Titel: Op weg naar mensgerichte ouderenzorg. Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof
Titel: Adviesrapport Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg
Auteur: N. Benkirane, V. Quirijns, R. Baudoin, L. Slotbook, C. de Bot & I. Muller-Schoof

Kenmerken

Projectnummer:
516022521
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.J.M. Muller-Schoof
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.