Mobiele menu

Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web

Projectomschrijving

Het Zelfmanagement Web is een aantrekkelijke gesprekshulp voor in de spreekkamer, die is ontwikkeld binnen het ZonMw-project NURSE-CC. Het gesprek gaat over het dagelijks leven in de volle breedte, niet alleen over ziekte en behandeling. Verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen gaan zo met patiënten met chronische aandoeningen in gesprek over wat voor hen belangrijk is. Door het gesprek op oplossingsgerichte wijze te voeren, wordt het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënt ondersteund.

Ontwikkeling training

In dit project gaan we het Zelfmanagement Web in combinatie met de oplossingsgerichte gesprekstechniek aanpassen en breed verspreiden. Daarvoor maken we, samen met de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten en het Landelijk Opleidingsoverleg MANP, een training. Deze bestaat uit e-modules, een training met acteur op locatie, en nazorg. Hiermee wordt het gebruik van het Zelfmanagement Web een onderdeel van de dagelijkse praktijk en van onderwijs- en nascholingsprogramma’s.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOELSTELLING Doel van deze VIMP-aanvraag is de aanpassing, verspreiding en implementatie van een generieke verpleegkundige interventie voor zelfmanagementondersteuning die is ontwikkeld binnen het NURSE-CC project (520001004; 2012-2018). Het gaat om het Zelfmanagement Web in combinatie met de oplossingsgerichte gesprekstechniek. In dit VIMP-project ontwikkelen we, in samenwerking met beroepsvereniging V&VN VS en in afstemming met het Landelijk Opleidingsoverleg Master Advanced Nursing Practice (MANP), een blended learning training voor verpleegkundig specialisten (VS), die vervolgens wordt geïmplementeerd in de praktijk en wordt aangeboden via V&VN Academie en de MANP-curricula. De training bestaat uit e-modules, een face-2-face component en intervisie. ACHTERGROND De toepassing van deze interventie kan bijdragen aan betere verpleegkundige ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie van mensen met somatische chronische gezondheidsproblemen. De interventie wordt goed gewaardeerd door verpleegkundigen én patiënten en past binnen het bieden van persoonsgerichte verpleegkundige zorg, maar wordt nog niet breed toegepast in de praktijk. Om verspreiding en implementatie te bevorderen ontwikkelen we samen met relevante stakeholders in dit VIMP-project een blended learning training voor verpleegkundig specialisten AGZ die werken op poliklinieken in ziekenhuizen of in huisartsenpraktijken. Reden hiervoor is dat zij langdurige, zelfstandige zorg- en behandelrelaties opbouwen met patiënten met chronische gezondheidsproblemen. Zij worden bovendien geacht brede ondersteuning te geven, geplande afspraken met patiënten te hebben en zijn bij uitstek de aangewezen zorgverleners om op hoogwaardige wijze zelfmanagement te ondersteunen. PLAN VAN AANPAK In dit VIMP-project gaan we 12 maanden aan de slag in een samenwerking tussen onderzoekers, klinisch werkende verpleegkundig specialisten, de beroepsvereniging en onderwijsexperts met de volgende zaken: 1. in overleg met ontwikkelaars en gebruikers (o.a. verpleegkundig specialisten) een verbeterslag realiseren in het formulier van het Zelfmanagement Web: dit wordt gedigitaliseerd en er worden enkele aanpassingen in icoontjes/ tekst gedaan; 2. in samenspraak met V&VN VS en de Master Advanced Nursing Practice opleidingen verder ontwikkelen van een blended learning training. Deze bestaat uit een e-learning én een face-to-face training – aangevuld met een intervisietraject. De training is gebaseerd op de bestaande training die wordt omgebouwd en getest binnen de aanZET studie; 3. aanbieden van de nieuwe training i.s.m. V&VN VS aan verpleegkundig specialisten AGZ werkzaam in de praktijk. Daarnaast wordt afstemming gezocht met het Landelijk Opleidingsoverleg MANP over het implementeren van de blended learning training (of delen daarvan) in het Masteronderwijs (nieuwe curriculum) bij negen hogescholen; 4. verbeteren van bestaande ondersteunende materialen die gratis ter beschikking worden gesteld o.a. via Kennisplein Zorg voor Beter en de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. 5. opleveren van korte tools voor monitoring en evaluatie van training en interventie. RESULTATEN - een nieuwe blended learning training voor verpleegkundig specialisten (i.o.) die beschikbaar is tegen kostprijs via V&VN VS/ Academie en die wordt aangeboden aan de Masteropleidingen ANP van de hogescholen; - een verbeterd instrument en aanpassingen op websites/ in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Hiermee faciliteren we het gebruik van het Zelfmanagement Web in combinatie met de oplossingsgerichte gesprekstechniek in de dagelijkse praktijk van verpleegkundig specialisten AGZ.

Kenmerken

Projectnummer:
100400301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.L. van Staa
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Implementatieactiviteiten in de V&V

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeren we in gerichte implementatieactiviteiten. Dit project is één van de projecten die daarvoor een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) heeft ontvangen. Bekijk de andere implementatieactiviteiten.