Mobiele menu

Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web

Animatievideo over het Zelfmanagement Web

Bekijk de korte animatievideo waarin wordt uitgelegd hoe het Zelfmanagement Web werkt:

Afbeelding
Screenshot uit animatiefilm waarin wordt uitgelegd hoe het zelfmanagement web werkt

Zelfmanagement Web

Het ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie van patiënten behoort tot de kern van verplegen. Het Zelfmanagement Web (ontwikkeld binnen het ZonMw-project NURSE-CC) is een gesprekshulpmiddel om te achterhalen hoe een patiënt met een chronische aandoening omgaat met uitdagingen voor zelfmanagement op verschillende levensgebieden.

Doel: ontwikkeling training

In dit project is een training voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen ontwikkeld, waarin het gebruik van het Zelfmanagement Web wordt gecombineerd met de oplossingsgerichte gespreksmethodiek. 

E-learning en aanvullende fysieke training 

In samenwerking met experts, verpleegkundigen en docenten is de e-learning ontwikkeld. In 3 modules wordt de interventie getraind. Er is nieuwe casuïstiek, beeldmateriaal en een variatie aan toetsvragen ontwikkeld. De e-learning is getest en geschikt voor een brede doelgroep verpleegkundigen. Na aanmelding is deze voorlopig gratis beschikbaar op zelfmanagementondersteuning.nl en levert 4 accreditatiepunten op. Er is een opzet ontwikkeld voor een aanvullende fysieke training. 

Resultaten

De e-learning wordt goed gewaardeerd door de deelnemers – voornamelijk verpleegkundig specialisten, transplantatie- en reumaverpleegkundigen. Zowel de inhoudelijke kwaliteit, de praktische toepasbaarheid als de kwaliteit van de casuïstiek worden gewaardeerd. Er is ervaring opgedaan met de combinatie met de face-to-face training. Brede verspreiding onder de doelgroep is lastig gebleken omdat hiervoor de actieve inzet en betrokkenheid van de beroepsvereniging V&VN wordt gemist. Inbedding in de Masteropleidingen Advanced Nursing Practice is nog niet gerealiseerd. 

Impact

Er is een mooi en voor de praktijk bruikbaar scholingsinstrument opgeleverd voor de ondersteuning van zelfmanagement door professionals. De e-learning en aanvullende training moeten nog breder worden geïmplementeerd in de praktijk en het hbo-vervolgonderwijs. Ze worden onder andere gebruikt in het ZonMw-project Topspecialistische Brandwondenzorg: Doelmatige zorg op maat.

Producten

Titel: E-learning helpt verpleegkundig specialisten scherper te zijn op zelfmanagementondersteuning
Auteur: de Leeuw, M.
Magazine: VS. (Magazine Netwerk VSO)
Begin- en eindpagina:
Titel: E-learning Zelfmanagementondersteuning
Link: https://zelfmanagementondersteuning.nl
Titel: Nurse-led self-management support after organ transplantation – a multicenter, multi-organ stepped wedge randomized controlled trial.
Auteur: van Zanten, R., van Dijk, M., van Rosmalen, J., Beck, D. K., Zietse, B., van Staa, A., Massey, E. K.
Titel: Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web.
Auteur: van Staa, A. L.
Titel: Ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie in de praktijk.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Promotiefilm E-learning Zelfmanagementondersteuning
Auteur: Hogeschool Rotterdam
Link: https://youtu.be/2amvHJo2wmc?si=aYiZX9f5_pmuqCiN

Kenmerken

Projectnummer:
100400301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.L. van Staa
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Implementatieactiviteiten in de V&V

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeren we in gerichte implementatieactiviteiten. Dit project is één van de projecten die daarvoor een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) heeft ontvangen. Bekijk de andere implementatieactiviteiten.