Mobiele menu

Optimalisatie van palliatieve zorg aan patiënten door kennisverbreding van medewerkers

Projectomschrijving

Er is in het Beatrixziekenhuis te weinig aandacht voor de mensen in de palliatieve fase en hun wensen.

Doel

We willen meer aandacht voor zingeving voor patiënten in de laatste levensfase. Zoals het systemisch uitvragen van patiënten over zingeving in de palliatieve fase. En het delen van kennis aan medewerkers over signaleren en verkennen wat de patiënt bezig houdt.

Aanpak/werkwijze

De geestelijk verzorger en de projectleider volgen de train-de-trainer SVP-cursus (signaleren, verkennen, proactief). Vervolgens geven ze deze SVP-scholing door aan 20 aandachtsvelders verspreid over de afdelingen en poliklinieken in het ziekenhuis. Aansluitend delen we deze opgedane kennis met 300 medewerkers: verpleegkundigen, specialisten en doktersassistenten. Ook implementeren we systemische handvaten en ontwikkelen we communicatieve middelen om patiënten te informeren.

Samenwerkingspartners

Het project voeren we uit binnen het Beatrixziekenhuis.

Verwachte resultaten

Onze zorgverleners hebben structuur in het uitvragen van zingeving en beschikken over meer kennis. Dat heeft tot gevolg dat de patiënt meer innerlijke rust heeft door aandacht voor zingeving. Ook krijgen zij door gesprekken een betere doorverwijzing.

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Er is in het Beatrixziekenhuis te weinig aandacht voor de mensen die gaan sterven en hun wensen. Doel -Meer aandacht voor zingeving voor patiënten in de laatste levensfase. -Systemisch uitvragen van patiënten over zingeving in de palliatieve fase. -Kennis delen aan medewerkers over signaleren en verkennen wat de patiënt bezig houdt. Werkwijze -De geestelijk verzorger en de projectleider volgen de trainer - trainer SVP cursus. Vervolgens geven ze deze SVP scholing door aan 20 aandachtsvelders verspreid over de afdelingen en poliklinieken in het ziekenhuis. Aansluitend wordt deze opgedane kennis gedeeld met 300 medewerkers: verpleegkundigen, specialisten en dokters assistenten. -Systemische handvaten implementeren. -ontwikkelen communicatieve middelen om patiënten te informeren. Verwachte resultaten en verwachte impact Patiënt: -Meer innerlijke rust -Meer zingeving -Betere doorverwijzing Medewerkers: -Structuur in uitvragen van zingeving -Meer kennis

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220019
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.C. Tukker - Swijnenburg BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Rivas Zorggroep