Mobiele menu

Pak de VIBE

De MDT-reis

Of ze nou houden van sport, politiek, cultuur of techniek, in dit reguliere MDT-traject krijgen jongeren de kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen stad/regio.
Met het volgen van 9 workshops specialiseren de deelnemers zich steeds verder in het interessegebied van hun keuze en doen ze nieuwe vaardigheden op.
Na de workshops zetten ze hun kennis en vaardigheden in op 8 verschillende doe-plekken bij onder andere jongerencentra, sportclubs, Parktheater, in de wijk of scholen. Op een doe-plek helpen jongeren met verschillende talenten.

Pak de VIBE start met een persoonlijke intake, waarna de jongeren in groepen basisworkshops volgen. Hier gaan ze op ontdekkingstocht: wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn doelen en interesses? Zodra ze antwoord hebben op deze vragen, kiezen ze voor een specifiek interessegebied.  Hierin ontwikkelen ze tijdens workshops specifieke vaardigheden. De workshops worden gegeven door jonge docenten en mensen uit de praktijk.

Maandelijks is er een masterclass voor een bredere ontwikkeling, waarbij alle jongeren en partners in alle fases van het MDT samenkomen om ervaringen uit te wisselen.
Uiteindelijk worden de jongeren met deze MDT-reis onderdeel van een positieve community en geven ze het sportieve, technische en creatieve DNA van ‘Brainport Eindhoven’ een jongere VIBE. Het project biedt structuur in hun leven, ze maken kennis met mensen van buiten hun bubbel en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de maatschappij.
De jongeren krijgen begeleiding van een vaste jongerenwerker en een team van jonge docenten, medewerkers van bedrijven en begeleiders op de doe-plekken. De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ontwikkelen hun talent en ontdekken dat het iets positiefs is, waardoor ze meer zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Daarnaast ontmoeten ze oudere vrijwilligers en jongeren uit andere wijken, culturen en schoolniveaus. Hierdoor komen ze uit hun bubbel en neemt eenzaamheid af.

Tijdens het traject ontstaan directe lijntjes met de gemeente, jongerenwerk, theater en scholen. Op die manier hebben jongeren invloed op het activiteitenaanbod in de stad en regio. Uiteindelijk bouwen de jongeren een mooi (zakelijk) netwerk op waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren kunnen zich door hun deelname beter inleven in jongeren met een andere culturele achtergrond, een beperking, autisme of hoogbegaafdheid. Ze krijgen meer oog voor de kwetsbaarheid van anderen in hun omgeving doordat ze allemaal samenwerken vanuit hun talent. Een goed medicijn tegen eenzaamheid, dat tegelijkertijd zorgt voor meer gelijke kansen en een grotere maatschappelijke veiligheid. De verwachting is dat de druk op de tweedelijnszorg hierdoor afneemt.
Ook lokale organisaties waar de jongeren een doe-plek hebben, hebben profijt bij dit MDT-traject. Ze zien hun tekort aan vrijwilligers dalen en halen nieuwe kennis en een frisse blik binnen. Ook ontstaat meer diversiteit onder bezoekers en vrijwilligers.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 14-18 jaar, van wie een deel een kwetsbaarheid heeft, zoals autisme, eenzaamheid, laag verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid.

Regio

Brainport Eindhoven

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
K. van Lent
Verantwoordelijke organisatie:
Lumens