Mobiele menu

Pak de VIBE

Projectomschrijving

De MDT-reis

Of ze nou houden van sport, politiek, cultuur of techniek, in dit reguliere MDT-traject krijgen jongeren de kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen stad/regio.
Met het volgen van 9 workshops specialiseren de deelnemers zich steeds verder in het interessegebied van hun keuze en doen ze nieuwe vaardigheden op.
Na de workshops zetten ze hun kennis en vaardigheden in op 8 verschillende doe-plekken bij onder andere jongerencentra, sportclubs, Parktheater, in de wijk of scholen. Op een doe-plek helpen jongeren met verschillende talenten.

Pak de VIBE start met een persoonlijke intake, waarna de jongeren in groepen basisworkshops volgen. Hier gaan ze op ontdekkingstocht: wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn doelen en interesses? Zodra ze antwoord hebben op deze vragen, kiezen ze voor een specifiek interessegebied.  Hierin ontwikkelen ze tijdens workshops specifieke vaardigheden. De workshops worden gegeven door jonge docenten en mensen uit de praktijk.

Maandelijks is er een masterclass voor een bredere ontwikkeling, waarbij alle jongeren en partners in alle fases van het MDT samenkomen om ervaringen uit te wisselen.
Uiteindelijk worden de jongeren met deze MDT-reis onderdeel van een positieve community en geven ze het sportieve, technische en creatieve DNA van ‘Brainport Eindhoven’ een jongere VIBE. Het project biedt structuur in hun leven, ze maken kennis met mensen van buiten hun bubbel en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de maatschappij.
De jongeren krijgen begeleiding van een vaste jongerenwerker en een team van jonge docenten, medewerkers van bedrijven en begeleiders op de doe-plekken. De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ontwikkelen hun talent en ontdekken dat het iets positiefs is, waardoor ze meer zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Daarnaast ontmoeten ze oudere vrijwilligers en jongeren uit andere wijken, culturen en schoolniveaus. Hierdoor komen ze uit hun bubbel en neemt eenzaamheid af.

Tijdens het traject ontstaan directe lijntjes met de gemeente, jongerenwerk, theater en scholen. Op die manier hebben jongeren invloed op het activiteitenaanbod in de stad en regio. Uiteindelijk bouwen de jongeren een mooi (zakelijk) netwerk op waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren kunnen zich door hun deelname beter inleven in jongeren met een andere culturele achtergrond, een beperking, autisme of hoogbegaafdheid. Ze krijgen meer oog voor de kwetsbaarheid van anderen in hun omgeving doordat ze allemaal samenwerken vanuit hun talent. Een goed medicijn tegen eenzaamheid, dat tegelijkertijd zorgt voor meer gelijke kansen en een grotere maatschappelijke veiligheid. De verwachting is dat de druk op de tweedelijnszorg hierdoor afneemt.
Ook lokale organisaties waar de jongeren een doe-plek hebben, hebben profijt bij dit MDT-traject. Ze zien hun tekort aan vrijwilligers dalen en halen nieuwe kennis en een frisse blik binnen. Ook ontstaat meer diversiteit onder bezoekers en vrijwilligers.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 14-18 jaar, van wie een deel een kwetsbaarheid heeft, zoals autisme, eenzaamheid, laag verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid.

Regio

Brainport Eindhoven

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er wonen 12.784 jongeren van 14-18 jaar in Eindhoven, maar we horen en zien ze nog veel te weinig. Pak de VIBE zorgt dat jaarlijks minimaal 270 jongeren maatschappelijk actief wordt en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen stad en regio. Hoe? Door hen de juiste skills te bieden, een toffe community te bouwen en hen het juiste netwerk aan te bieden. Pak de VIBE maakt hen onderdeel van het sportieve, technische en creatieve DNA van Brainport Eindhoven en zorgt dat ze kennis maken met mensen buiten hun eigen bubbel! Wie de onderzoeken ‘Achter de motivatie van jongeren voor vrijwillige inzet’ en ‘Motivatie om te leren’ vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn leest, weet dat jongeren in deze leeftijd ergens bij willen horen, mee willen kunnen doen, waardering willen krijgen en succeservaringen willen opdoen. Binnen het jeugd- en jongerenwerk, het onderwijs en de Gemeente Eindhoven zien we dat zij hierin regelmatig vastlopen. Dit raakt henzelf, maar ook de maatschappij. De impact van Pak de VIBE moet zichtbaar worden in afname zorgmeldingen via scholen, overlast in wijken, bijdrage aan gezondheid jongeren, terugdringen schooluitval en inzet van eerste en tweedelijns zorg. Gemeente Eindhoven, Parktheater, Parmant Scholen, Brainport Development en welzijnsorganisatie Lumens vormen samen Pak de VIBE en vullen hiermee een witte vlek in. Door jongeren te betrekken in de triple helix die Brainport Eindhoven kenmerkt - de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven - biedt dit MDT hen een steuntje in de rug én structuur om mee te doen. Ze worden onderdeel van een positieve community, waar Vanuit het partnerschap kunnen we alle benodigde expertise, maar ook een groot netwerk aanbieden aan jongeren. In 2021 zijn in Eindhoven vanuit de corona-situatie twee MDT-pilots opgezet door de gemeente en Lumens (Jeugd aan Zet en Perspectief voor Jeugd). Hiermee zijn in korte tijd ruim 125 jongeren tussen 14-18 jaar bereikt. Om het concept duurzaam te borgen en het programma uit te breiden zijn voor deze aanvraag Parmant Scholengroep, Brainport en Parktheater betrokken als partner. Het MDT is niet alleen voor, maar ook met en door jongeren. Er is daarom ook een jongerenraad die de organiserende partners gevraagd en ongevraagd van tips voorziet over het MDT. Het programma is samengesteld door vijftig jongeren die mee hebben gedaan aan de Pak de VIBE-pilots. Op basis van de interesses van deze jongeren zijn vier profielen samengesteld: streamen & audiovisuele-skills, werken met je handen, sport & organiseren en evenement- & podium-management. Pak de VIBE biedt een traject in 5 stappen, waarmee jongeren 3-6 maanden minimaal 4 uur per week actief zijn: 1. Jongeren starten met een intake door jeugdwerker. 2. Jongeren volgen in groepen basis workshops waarin ze op ontdekkingsreis gaan naar hun talenten, doelen en interesses. 3. Zodra jongeren weten wat ze willen, hebben ze keuzemogelijkheden voor een gestructureerd programma en interessegebied waar ze via workshops skills ontwikkelen. 4. Daarna passen ze deze skills toe op verschillende doe-plekken en zetten zich maatschappelijk in. 5. Gedurende het traject volgen ze masterclasses voor een bredere ontwikkeling en ontmoeting met jongeren met andere interesses. Mensen kennen vaak vooral anderen die op hen lijken. Bij Pak de VIBE willen we juist jongeren uit verschillende bubbels samenbrengen, zodat je van elkaar en over elkaar kan leren. We werven daarvoor samen met mentoren, decanen en jeugdwerkers actief op alle schooltypes, van praktijkschool, vmbo, havo, vwo tot mbo. Door de samenwerking met Parmant zullen er jongeren deelnemen met bv. autisme, hoogbegaafdheid of licht verstandelijke beperking. De jongere wordt op zijn of haar interesse en talent bevraagd, en niet vanuit een persoonlijkheidskenmerk.Door het verbinden van jongeren zonder en met kwetsbaarheid, wordt de laatste groep versterkt en de eerste groep verrijkt. Met dergelijke heterogene groepen vergroten we het leereffect én het begrip voor elkaar. Jongeren kunnen zich optrekken aan elkaar en leren elkaar en hun achtergrond beter kennen. Meedoen aan zo’n buitenschools programma is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Rolmodellen vertellen voor de werving in video's wat maatschappelijke inzet voor hen betekent en roepen op mee te doen om zo samen impact te maken in de stad en regio. De doe-plekken zijn bij bestaande organisaties. Zo willen we ervoor zorgen dat Pak de VIBE ook na de subsidieperiode kan blijven bestaan. De organisaties zijn ervan overtuigd dat je samen bouwt aan de maatschappij. Na het doorlopen van het traject hebben jongeren nieuwe mensen ontmoet en geholpen, hun netwerk vergroot, nieuwe kennis, vaardigheden en praktijkervaring opgedaan en zelfvertrouwen en zelfkennis vergroot. Jongeren krijgen het officiële MDT-certificaat met hun nieuwe skills, waarmee ze hun CV versterken. Ze worden vanuit jeugdwerk gemotiveerd te blijven helpen op hun doe-plek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110023
Looptijd: 88 %
Looptijd: 88 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
K. van Lent
Verantwoordelijke organisatie:
Lumens