Mobiele menu

Palliantie bij Pijler zorg & wonen Een implementatieproject

Projectomschrijving

Pijler zorg & wonen werkt mee aan de verdere ontwikkeling van instrumenten voor de palliatieve zorg door het implementeren van het, door Koraal, ontwikkelde model ‘ACP-gesprekken bij mensen met een verstandelijke beperking’. Binnen de organisatie is zichtbaar dat medewerkers, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers en cliënten vragen hebben op het gebied van palliatieve zorg en wat daarbij het beste passende beleid is.

Doel

We vergroten de eigen regie van de cliënten en hun netwerk en doorbreken de taboesfeer rondom de stervensfase. Dit past binnen de maatschappelijke ontwikkelingen van de huidige maatschappij.

Aanpak/werkwijze

Pijler zorg & wonen bereikt het doel door eerst draagvlak te creëren door het geven van workshops en bijeenkomsten. Daarna trainen en scholen wij op basis van proactieve zorgplanning onze medewerkers. Ook ontwikkelt de projectgroep keuze-activiteiten voor (persoonlijk) begeleiders om de inhoud van de proactieve zorgplanning gesprekken laagdrempelig vorm te kunnen geven, zoals het samen bezoeken van een begraafplaats. De begeleiders bieden op hun beurt activiteiten aan cliënten om de keuzemogelijkheden rondom de laatste levensfase en stervensfase zo visueel mogelijk te maken.

Samenwerkingspartners

Voor dit project zoekt Pijler zorg & wonen de samenwerking met het netwerk palliatieve zorg in de regio Noord-Oost Brabant. Vanuit het palliatieve zorg netwerk kwamen wij in contact met een geestelijk verzorger met ervaring binnen de sector. Zij is werkzaam als geestelijk verzorger binnen Severinus. Hiermee sluit de aangeboden basis aan bij de vraag van de medewerkers van Pijler zorg & wonen. Daarnaast werken wij samen met een trainingsacteur van Improacting, die naast ervaring als acteur ook gedragsdeskundige is. Hiermee past haar expertise bij de gestelde doelstelling van het project.

Verwachte resultaten

Na afloop van het project voelt de doelgroep zich bekwamer om de taboesfeer rondom de stervensfase te doorbreken en hierbij de vragen rondom palliantie te beantwoorden. Ook hebben cliënten, netwerk en medewerkers een aangepast overzicht van de wensen rondom de zorg voor de laatste levensfase. Zo geven we gehoor aan de vraag van alle doelgroepen waar dit project zich op richt.

Na afloop voelen medewerkers zich bekwaam om met de cliënten en hun netwerk de proactieve zorggesprekken te voeren. De cliënten en hun netwerk hebben helder wat de wensen zijn met betrekking tot de laatste levensfase en zijn in het bezit van gevisualiseerde materialen waarin de wensen vastgelegd zijn. Niet in de laatste plaats zetten wij maatschappelijke stappen richting het normaliseren van laatste levensfase gesprekken bij mensen met een verstandelijke beperking.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met de stimuleringssubsidie palliatieve zorg heeft Pijler zorg & wonen voornemens de eigen regie van de cliënten te vergoten door de laatste levensfase en sterfte wensen van cliënten en netwerk in kaart te brengen en vast te leggen. Het doel van het project is het vergroten van de eigen regie van de cliënten en netwerk alsmede het doorbreken van de taboe sfeer rondom sterfte, welke past binnen de maatschappelijke ontwikkelingen van de huidige maatschappij.

Pijler zorg & wonen wil dit project bereiken door eerst draagvlak te creëren met behulp van workshops en bijeenkomsten. Daarna is het de bedoeling om op basis van ACP-scholing en training aan te bieden aan de medewerkers, die op hun beurt activiteiten aan gaan bieden aan cliënten om de keuzemogelijkheden rondom de laatste levensfase en sterfte zo visueel mogelijk te maken. Na afloop van het project, voelt de doelgroep zich bekwamer om de taboesfeer rondom sterven te doorbreken.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220022
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F.T.M. Kersten
Verantwoordelijke organisatie:
Pijler Zorg & Wonen