Mobiele menu

Palliative Primary care supported by Specialist-Provided End-of-Life Scenarios: development and pilot-evaluation of a network model

De belangrijkste doodsoorzaken in Nederland zijn kanker, hart- en vaatziekten, dementie en longziekten. Als mensen een ongeneeslijke ziekte hebben, wordt palliatieve zorg aangeraden. Deze zorg is gericht op de wensen van de patiënt en op comfort. Als je er op tijd mee begint, kan palliatieve zorg de kwaliteit van leven in de laatste levensfase verbeteren en zorgkosten verlagen. Huisartsen kennen hun patiënten vaak goed en kunnen daarom geschikt zijn om deze zorg te leveren. Maar hoe ziektes verlopen en wanneer en hoe iemand eraan zal overlijden, is moeilijk te voorspellen. Huisartsen vinden het soms moeilijk hiermee om te gaan. Hierdoor begint palliatieve zorg vaak pas laat.

Doel en werkwijze

Specialistische kennis over ziektetrajecten en eindelevens scenario’s kan huisartsen helpen om palliatieve zorg op tijd te starten. Daarom ontwikkelen en testen we in dit project een netwerkmodel  voor de uitwisseling van en samenwerking rond deze specialistische kennis, zodat deze beschikbaar wordt voor alle huisartsen.

Verwacht resultaat

Met het netwerkmodel faciliteren we huisartsen om kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen; 1 van de 5 gedeclareerde kerntaken voor de huisartsenpraktijk. Een toekomstige brede implementatie van dit netwerkmodel vervult mogelijk alle aspecten van de Quadruple-Aim: verbeter het welzijn, de kwaliteit van zorg, werktevredenheid en verlaag de zorgkosten.

Kenmerken

Projectnummer:
08391052120004
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Perry MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.