Mobiele menu

Patiënt Participatie Programma Palliantie

Projectomschrijving

ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) werken al jaren samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Sinds vorig jaar heeft de Patiëntenfederatie voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel van ervaringsdeskundigen ingericht bestaande uit patiënten, mantelzorgers als naasten. Zij adviseren de ZonMw-programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.

Beoordelen subsidieaanvragen

De panelleden hebben een training gevolgd met uitleg over het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' en het beoordelen van subsidieaanvragen vanuit patiëntenperspectief. Om tot een goed onderbouwd, gestandaardiseerd advies te komen, maakt het panel bij hun beoordeling gebruik van een formulier met vaste beoordelingscriteria. Per project wordt een beoordelingsformulier ingevuld door 3 panelleden die dit onderzoek bekijken.

Vergrote maatschappelijke opbrengst

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het beoordelen van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Dit vergroot de invoering en maatschappelijke opbrengst van projecten. Daarnaast kunnen indieners, die een uitgewerkte aanvraag indienen, vragen stellen aan de Patiëntenfederatie over invulling van participatie binnen hun project.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sinds 2013 werken ZonMw en Patiëntenfederatie NPCF samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Doel hiervan is om de implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten. De activiteiten binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn grofweg onder te verdelen in de volgende 2 activiteiten: - Het panel van ervaringsdeskundigen adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie. - Daarnaast kunnen indieners die een uitgewerkte aanvraag indienen, desgewenst contact leggen met NPCF met vragen over de invulling van participatie binnen hun project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844003005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Spijkers
Verantwoordelijke organisatie:
Patiëntenfederatie Nederland