Mobiele menu

Patiënt Participatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Projectomschrijving

Sinds 2013 werken ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten.

Doel: vergroten van de invoering en maatschappelijke opbrengst in projecten

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de beoordeling van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Dit vergroot de invoering en maatschappelijke opbrengst van projecten.

Daarnaast kunnen indieners die een uitgewerkte aanvraag indienen contact leggen met de Patiëntenfederatie met vragen over de invulling van participatie binnen hun project.

Proces: inrichten panel ervaringsdeskundigen

De Patiëntenfederatie richt nu ook voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel in van ervaringsdeskundigen. Dit kunnen zowel patiënten, mantelzorgers, als naasten zijn. Zij adviseren de programmacommissie van ZonMw vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.

Verslagen


Eindverslag

Voor het programma Palliantie. Meer dan zorg is betrokkenheid van patiënten/consumenten(groepen) van groot belang. Patiëntenfederatie NPCF werkt daarom samen met ZonMw aan het invullen van patiëntparticipatie. Een panel van ervaringsdeskundigen (referentenpanel) beoordeelde subsidieaanvragen op relevantie en gaven adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onderzoek. Het oordeel/advies van deze speciaal getrainde referenten werd door de programmacommissie meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van subsidieaanvragen.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds 2013 werken ZonMw en patiëntenfederatie NPCF samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Doel hiervan is om de implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten. De activiteiten binnen het programma Palliantie zijn grofweg onder te verdelen in de volgende 2 activiteiten: - Het panel adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie. - Daarnaast kunnen indieners die een uitgewerkte aanvraag indienen, desgewenst contact leggen met NPCF met vragen over de invulling van participatie binnen hun project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844003001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Scherphof
Verantwoordelijke organisatie:
Patiëntenfederatie Nederland