Mobiele menu

Personalized adjuvant treatment in early colon cancer (PATTERN)

Aanvullende chemotherapie op maat voor geopereerde dikkedarmkanker patiënten

Samenvatting na afronding

Een deel van de vroeg-stadium dikkedarmkankerpatiënten heeft na operatie een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. De kans op terugkeer kan met een aanvullende chemotherapie (CAPOX) verkleind worden, maar zo'n behandeling heeft bijwerkingen en er zijn kosten mee gemoeid. Nauwkeurige selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij zo'n aanvullende therapie is van belang voor enerzijds optimale overleving en anderzijds het vermijden van onnuttige behandelingen.

Resultaten

De resultaten behaald binnen het PATTERN project bieden bij de groep patiënten met stadium II dikkedarmkanker nieuwe inzichten in de optimale duur van aanvullende chemotherapie en de optimale selectie van patiënten voor aanvullende chemotherapie. De bevindingen ondersteunen de recente aanpassing in de Nederlandse richtlijnen om de behandelduur van CAPOX te verkorten van zes maanden naar drie maanden bij patiënten met hoogrisico stadium II dikkedarmkanker. Bovendien laten de bevindingen zien dat de selectie van stadium II dikke darmkankerpatiënten voor aanvullende chemotherapie kan worden geoptimaliseerd door ofwel de naleving van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren ofwel de biomarkerstatus op te nemen in de selectiestrategie.
 

Samenvatting bij start

Een deel van de vroeg-stadium dikkedarmkanker patiënten heeft na operatie een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. De kans op terugkeer kan met een aanvullende chemotherapie verkleind worden, maar zo'n behandeling heeft ook bijwerkingen en er zijn kosten mee gemoeid. Nauwkeurige selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij zo'n aanvullende therapie is van belang voor enerzijds optimale overleving en anderzijds het vermijden van onnuttige behandelingen.

Doel
De huidige manier van selecteren is onvoldoende wetenschappelijk bewezen en sinds kort is een nieuwe selectie mogelijk op basis van genetische bepalingen. Deze studie heeft tot doel om de nieuwe selectiemogelijkheden met de huidige te vergelijken. De selectiemogelijkheden worden vergeleken wat betreft lange termijn gezondheidseffecten en doelmatigheid. Daartoe wordt een besliskundig model ontwikkeld.

Meer informatie:

Producten

Titel: Modeling Personalized Adjuvant TreaTment in EaRly stage coloN cancer (PATTERN)
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Longitudinal effects of adjuvant chemotherapy and related neuropathy on health utility in stage II and III colon cancer patients: A prospective cohort study
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter, Felice N van Erning, Jos W R Twisk, Miriam Koopman, Cornelis J A Punt, Geraldine R Vink, Veerle M H Coupé
Titel: Model-based effectiveness and cost-effectiveness of personalized selection strategies for adjuvant chemotherapy in stage II colon cancer.
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Estimating adjuvant treatment effects in stage II colon cancer: comparing the synthesis of RCT data to real world data.
Auteur: G Jongeneel, T Klausch, FN van Erning, GR Vink, M Koopman, CJA Punt, MJE Greuter, VMH Coupé
Titel: Personalized Adjuvant TreaTment in EaRly stage coloN cancer (PATTERN)
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Modeling Personalized Adjuvant TreaTment in EaRly stage coloN cancer (PATTERN)
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Personalized adjuvant treatment in stage II colon cancer
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Model-based effectiveness and cost-effectiveness of personalized selection strategies for adjuvant chemotherapy in stage II colon cancer.
Auteur: G Jongeneel, MJE Greuter, FN van Erning, M Koopman, GR Vink, CJA Punt, VMH Coupé
Titel: Modeling Personalized Adjuvant TreaTment in EaRly stage coloN cancer (PATTERN)
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter, Felice N van Erning, Miriam Koopman, Jan P Medema, Raju Kandimalla, Ajay Goel, Luis Bujanda, Gerrit A Meijer, Remond J A Fijneman, Martijn G H van Oijen, Jan Ijzermans, Cornelis J A Punt, Geraldine R Vink, Veerle M H Coupé
Titel: Estimating adjuvant treatment effects in Stage II colon cancer: Comparing the synthesis of randomized clinical trial data to real-world data
Auteur: Jongeneel, Gabrielle, Klausch, Thomas, Erning, Felice N., Vink, Geraldine R., Koopman, Miriam, Punt, Cornelis J.A., Greuter, Marjolein J.E., Coupé, Veerle M.H.
Magazine: International Journal of Cancer
Titel: Model-based evaluation of the cost effectiveness of 3 versus 6 months adjuvant chemotherapy in high-risk stage II colon cancer patients
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter, Felice N van Erning, Miriam Koopman, Geraldine R Vink, Cornelis J A Punt, Veerle M H Coupé
Magazine: Therapeutic Advances in Gastroeneterology
Titel: Modeling Personalized Adjuvant TreaTment in EaRly stage coloN cancer (PATTERN)
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter, Felice N van Erning 3, Miriam Koopman, Jan P Medema, Raju Kandimalla, Ajay Goel, Luis Bujanda, Gerrit A Meijer, Remond J A Fijneman, Martijn G H van Oijen, Jan Ijzermans, Cornelis J A Punt, Geraldine R Vink, Veerle M H Coupé
Magazine: European Journal of Health Economics
Titel: Longitudinal effects of adjuvant chemotherapy and related neuropathy on health utility in stage II and III colon cancer patients: A prospective cohort study
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter, Felice N van Erning, Jos W R Twisk, Miriam Koopman, Cornelis J A Punt, Geraldine R Vink, Veerle M H Coupé
Magazine: International Journal of Cancer
Titel: Model-based effectiveness and cost-effectiveness of risk-based selection strategies for adjuvant chemotherapy in Dutch stage II colon cancer patients
Auteur: Gabrielle Jongeneel , Marjolein J. E. Greuter, Felice N. van Erning, Miriam Koopman, Geraldine R. Vink, Cornelis J. A. Punt and Veerle M. H. Coupé
Magazine: Therapeutic Advances in Gastroeneterology
Titel: Early Cost-effectiveness Analysis of Risk-Based Selection Strategies for Adjuvant Treatment in Stage II Colon Cancer: The Potential Value of Prognostic Molecular Markers
Auteur: Gabrielle Jongeneel, Marjolein J E Greuter , Natalia Kunst , Felice N van Erning , Miriam Koopman , Jan P Medema , Louis Vermeulen, Jan N M Ijzermans , Geraldine R Vink, Cornelis J A Punt , Veerle M H Coupé
Magazine: Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34162659/
Titel: Lee B. Lusted student prize in applied health economics
Titel: RISK-BASED ALLOCATION AND OPTIMAL DURATION OF ADJUVANT TREATMENT IN STAGE II COLON CANCER
Auteur: Gabrielle Jongeneel

Verslagen


Eindverslag

Een deel van de stadium II dikkedarmkanker patiënten heeft baat bij adjuvante behandeling na operatie omdat hiermee de kans op terugkeer van ziekte kan worden verkleind. Nauwkeurige selectie is van groot belang om deze patiënten enerzijds optimale overlevingskansen te bieden en anderzijds de toxiciteit van onnodige behandelingen te vermijden. Voor de huidige manier van selecteren, op basis van klinische en pathologische factoren, is het wetenschappelijk bewijs mager. Inmiddels maken moleculaire technieken een betere prognostische classificatie mogelijk. Dit is veelbelovend voor predictieve classificatie. Verbetering van overleving in stadium II dikkedarmkanker is des te meer van belang omdat de huidige incidentie van ~3000 waarschijnlijk zal stijgen als gevolg van de invoering van screening.

Deze studie heeft als doel de selectie van stadium II dikkedarmkanker patiënten voor adjuvante behandeling te verbeteren door de lange termijn gezondheidswinst en doelmatigheid van nieuwe, moleculaire selectie strategieën te evalueren middels een beslismodel.

Kenmerken

Projectnummer:
848015007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. V.M.H. Coupé
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc