Mobiele menu

Pilot Kind naar Gezonder Gewicht in gemeente Amersfoort: inzet van een JGZ-verpleegkundige als centrale zorgverlener en aansluiting op collectieve aanpak B.Slim.

Het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht neemt toe in Amersfoort. Kind naar Gezonder Gewicht (KGG) betreft een integrale begeleiding op maat van ouders en kinderen met overgewicht waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de Centrale Zorgverlener (CZ). GGDrU en Amersfoort willen onderzoeken of de inzet van een jeugdverpleegkundige (JV) in de rol van CZ effectief is om het aantal kinderen met overgewicht te verlagen en de ketensamenwerking te versterken. Daarnaast wordt onderzocht of de versterking van deze individuele aanpak ook leidt tot betere aansluiting op en samenwerking met de collectieve JOGG-aanpak. Hiertoe wordt een JV ingezet als CZ binnen de KGG, een netwerk van ketenpartners ingericht en afspraken tot samenwerking gemaakt. Streven is om 20 kinderen met overgewicht te includeren. De procesevaluatie wordt vormgegeven conform het format van de handreiking KGG aangevuld met een evaluatie op de aansluiting op en samenwerking met de JOGG-aanpak in de gemeente.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Veul
Verantwoordelijke organisatie:
GGD regio Utrecht