Mobiele menu

Pluryn aan de slag met proactieve zorgplanning!

Pluryn biedt levensbrede ondersteuning aan bij meervoudige zorgvragen bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor de mensen die bij ons wonen is het moeilijk om een gesprek te voeren over behandelwensen en -grenzen en ook onze medewerkers zijn nog onvoldoende opgeleid voor het voeren van deze gesprekken. Daarom is proactieve zorgplanning van belang binnen Pluryn.

Doel

We stemmen behandelwensen en -grenzen af op de persoonlijke wensen en waarden van cliënten. De client heeft regie over zijn zorgplanning. Hiervoor gebruiken we de methodiek proactieve zorgplanning en bespreken we met de cliënt en/of zijn naasten wat we vastleggen in het perspectiefplan (zorgplan). Medewerkers die werken met mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+), mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB+) en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH+) leiden we op, omdat daar de proactieve zorgplanning het meeste impact heeft.

Aanpak/werkwijze

We hanteren een train-de-trainer werkwijze voor het opleiden van medewerkers in de eigen organisatie. Het gaat in totaal om 300 te scholen medewerkers (2 medewerkers per groep) van 150 woongroepen waar in totaal 1200 cliënten wonen.

Samenwerkingspartners

We werken niet samen met andere organisaties. 

Verwachte resultaten

Met ons project proactieve zorgplanning realiseren huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten, en maken zij proactieve zorgplanning een vast onderdeel van de zorg.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310006
Looptijd: 68%
Looptijd: 68 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van der Stelt
Verantwoordelijke organisatie:
Pluryn